GIRLSCHOOL-DEMOLITION(CD-DISSONENCE)

Girlschool intervjuade jag för några år sedan och det är en trevlig grupp. Detta är deras debut skiva som nu har 37 år på nacken. Girlschool har jag alltid sett som ett tuffare Runaways och framförallt ett band som spelar så mycket bättre. En tjejgrupp får man säga det? För det är ju en grupp som består av tjejer/kvinnor etc eller är det inte politiskt korrekt. Egentligen ointressant men tillika inte lika vanligt som killgrupper men de börjar med en låt om killar Demolition Boys och deras lite punkiga metalstil har alltid varit något som tilltalat mig och det var ju om möjligt ännu bättre här i början. Lite extralåtar som B-sidor, demos och singelversioner hinns med också innan skivan är slut och sådana utgåvor älskar jag i alla fall. Emergency är ju en klassisk rocklåt. 16/2-2017


*******

GIRLSCHOOL-DEMOLITION(CD-DISSONENCE)

Girlschool I interviewed a few years ago and it's a nice group. This is their debut album which has now 37 years old on it´s neck. Girlschool have I always seen as a tougher Runaways and above all, a band that plays so much better. A girl band shall we say it? Because it is a group that consists of girls / women, etc., or it is not politically correct. Actually, uninteresting but is nevertheless not as common as boy groups but they start with a song about guys Demolition Boys and their little punkish metal style has always been something that appealed to me and that was if possible even better here at the beginning. A little extra songs as B-sides, demos and single versions have we time for before the disc is finalized and such editions I love anyway. Emergency is a classic rocksong. 16/2-2017

GIRLSCHOOL-HIT AND RUN(CD-DISSONENCE)

Andra skivan med gruppen kom ut 1981och här får vi med deras version av Motörheads Bomber plus Please don´t touch med just Motörhead…de kallades sig väl Motorgirl eller något sådant. Deras egna låtar är riktiga hits nästan allihop och då menar jag i den snabbare typen av metal utan att bli thrash eller något sådant men Girlschool spelade nog en ganska tuff musik när de kom och denna skiva kom ju ut 81 och då kommer jag ihåg att det var mer lite töntiga metalband förutom Motörhead och några till så Girlschhol var ju ett välkommet tillskott. Jag gillar och gillade deras tempo i låtarna och det är lätt att sjunga med i låtarna och det ska de ha all cred för och det är en blessing att skivan kommer ut igen för det är den verkligen värd. Hoppas de får många nya och unga lyssnare nu! 16/2-2017


*******

GIRLSCHOOL-HIT AND RUN(CD-DISSONENCE)

The second album with the group came out 1981, here we are with their version of Motörheads Bomber plus Please don't touch with the just Motörhead ... they called themselves well Motor Girl or something. Their own songs are real hits, almost all of them and I mean in the faster type of metal without being thrash or something but Girlschool played probably a pretty tough music when they arrived and this record came after  81 and then I remembered that it was more a bit cheesy metal bands except Motorhead and some so Girlschhol was of course a welcome addition. I like and liked their tempo songs and it's easy to sing along to the songs and that they should have all the credit for and it's a blessing that the disc comes out again because it is really worth. Hope they get a lot of new and young listeners now! 16/2-2017

GIRLSCHOOL-SCREAMING BLUE MURDER(CD-DISSONENCE)

Tredje skivan kom ut året efter…alltså 1982 och här kändes att det hade blivit lite mättat minns jag från de åren men nu ska skivan få en ny chans så vi hoppas på denna. Men jag tycker nog att denna skiva är minst lika bra som de andra egentligen så jag vet inte riktigt hur jag tänkte då men det var ju 35 år sedan och jag var egentligen bara dedikerad till punk och de här skivorna köptes för att det inte fanns så mycket annat. Men detta är en klart bra samling med tuffa rocklåtar för metal kanske är för mycket begärt att få det kallat men det är bra rock n roll med mycket attityd och det finns en hel del låtar här som är värda att sjunga med i….16/2-2017


*******

GIRLSCHOOL-SCREAMING BLUE MURDER(CD-DISSONENCE)

Third album came out the following year ... then in 1982 and this one felt that it had become a bit saturated, I remember from those years, but now the disc get another chance so we hope for this. But I think that this album is just as good as the others really so I do not really know how I thought then but that was 35 years ago and I was really just dedicated to punk and these discs were purchased because it wasn´t so much more other stuff to buy then. But this is clearly a good collection of tough rock songs but to call this metal may be too much to ask to get it called good rock n roll with a lot of attitude and there are a lot of songs here that are worth singing along ... .16/2-2017

GIRLSCHOOL-LEGACY(CD-WACKEN RECORDS SPV 80001264/BORDER)

30 år av rock n roll är det när Girlschool drar igång sin musik. De ädla damerna i Girlschool låter inte trötta eller gamla, Här får de hjälp av en hel del kändisar Lemmy spelar bas på någon låt, Dio sjunger på en av bonuslåtarna och Tony Iommi spelar gitarr på en låt och medlemmar från Twisted Sister och Motörhead har gästspel här också. Kul att lyssna till är det för det känns verkligen som om den här gruppen har tagit det bästa från punken och bakat in den i sin metal för den typen av lite snabbare musik är det. I spy är en riktigt tung låt och det är kul att höra den i två versioner. Vill ni bli glada…investera i Girlschools lättvikstmetall….
28/10-08

*******
GIRLSCHOOL-LEGACY(CD-WACKEN RECORDS SPV 80001264/BORDER)

30 years of rock n roll is it when Girlschool do their music. The honoured ladies in Girlschool doesn´t sound tired or old. Here they get some help from some wellknown guys like Lemmy which plays the bass in some song, Dio sings in one of the bonussongs and Tony Iommi plays guitar in one song and members from Twisted Sister and Motörhead have some helping hands here too. It´s fun to listen to this because it feels like if the group really have taken the best from the punk and baked it into it´s metal because it´s that type of a little bit faster music is it. I spy is a really heavy song and it´s fun to hear it in two different versions. Do you want to be happy….invest in Girlschools lightweightmetal…. 28/10-08
GIRLSCHOOL-BELIEVE(CD-COMMUNIQUE RECORDS CMGCD027)

Det var väl över 20 år sedan jag hörde gruppen för första gången och det är kanske första gången på över 20 år jag lyssnar på dem nu. Jag blev så glad när de skickade denna skivan plus två singlar till mig. Det kanske är mest kända för sin låt Emergency och sitt förhållande till Motörhead men deras musik talar för sig själv än i dag. På den här skivan lyckas de få till en typ av hårdrock i samma anda som Runaways en gång gjorde men med ett mycket tyngre och mer modernt sound. Här är det 15 låtar som verkligen får mig att vilja digga som bara den. Välspelat och helt klart intressant och någonstans är de den felande länken mellan punkrock och hårdrock precis som deras bröder Motörhead är egentligen. Kolla in om ni gillar rockig hårdrock och ni får verkligen vad ni vill ha här. Yes means Yes är en riktigt punkrökare tycker jag nog med influenser både från Suzi Quatro och Cult. 26/7-06

*******
GIRLSCHOOL-BELIEVE(CD-COMMUNIQUE RECORDS CMGCD027)

It´s over 20 years since I heard the group for the first time and that´s maybe the first time in over 20 years I listens to them now. I became so happy when they send me one album and two singles. They´re most known for their song Emergency and their relationship with Motörhead but their music is speaking for itself more today. On this record they manages to do a type of heavy metal whih is a lot of heavier and more modern than Runaways but they´re not so far from them. Here it is 15 songs which really makes me go around and like this. Wellplayed as hella nd really interesting and somewhere they´re the missing link between punk and heavy metal as their brothers Motörhead also is. Check this out if you like rocking heavy metal and you really get what you want here. Yes Means Yes is a real punkrocker I think with influneces both from Suzi Quatro and Cult.26/7-06
GIRLSCHOOL-EMERGENCY(CD-SINGEL)

Två nyinspelningar av gamla låtar, först ut är Energency som väl är deras mest kända låt. Emergency är ju en fantastsikt bra låt och inte blir den sämre med en nyinspelning. Snabb punkig metal är vad som bjuds och man vill bara sjunga med. London är ju också en låt som man bara vill skråla med i och Girlschool framstår mer och mer som ett riktigt partyband.  26/7-06

*******
GIRLSCHOOL-EMERGENCY(CD-SINGEL)

Two rerecordings of old songs, first out is Emeregency which is their most wellknown song I think. Emergecy is a really good son and it´s badder on a rerecording. Fast punky metal is what we get with this and you only want to sing along. London is also a song which you only want to shout along in and Girlschool more and more becoming a partyband in my eyes. 26/7-06
GIRLSCHOOL-CRAZY 2(THE ACE REMIX)(CD-SINGEL)

En singel som kommer ut i september 2006 och det är Ace from Skunk Anansie som har gjort en remix på denna låt från CD:N Believe.I början får jag nästan en känsla av Siouxsie and the Banshees men när låten går framåt lite grand får man allsångskänlsan igen och om inte Girlschool blir rikitgt stora nu blir jag överraskad.(SJU) 26/7-06

*******
GIRLSCHOOL-CRAZY 2(THE ACE REMIX)(CD-SINGEL) 

A single which comes out in september 2006 and it´s Ace from Skunk Anansie which have done the remix here on this song from the In the beginning of the song I think a little about Siouxsie and the Banshees but after a while you get the allsingingfeeling again and I´m really surprised if not Girlschool will be really big now.  26/7-06