GEFYR-LIVSFARLIG LEDNING(SINGEL-FLYKTSODA #34)

 

6 låtar av underbar svensk kängpunk är ju aldrig del och när Flyktsoda är inblandade så förstår man att det inte kommer att vara dåligt. Jag blev lite orolig när jag såg att det stod att det var inspelat live på Håstaholmen men det är ju inte live på det sättet som man tänker för ljudet är riktigt bra. Texterna är ju klart vänsterinriktade och det är ju tur det för den här typen av hardcore kan inte spelas av högermännsikor och inte med texter som de här. Men texterna känns mer intellektuella än många andras band.  Det är så befriande att det såhär långt efter att jag hörde Anticimex på Spränkullen för snart 40 år sedan så finns det ny band som förvaltar det svenska hardcore/punkarvet på ett ypperligt sätt. När jag skriver för nästan 40 år sedan så förstår man hur gammal jag själv börjar bli. Men likaledes gillar jag den här typen av kompromisslös hardcore och blir lika glad nästan varje gång som första gången jag hörde Discharge och trodde jag hade satt skivan på fel varvtal. Kanske inte något nytt precis och vi har hört liknande förr men jag blir aldrig trött på att höra nya band i genren och Gefyr hoppas jag lever länge för de är bland de mest lovande bland många band. Köp och stöd skivbolag och band! 6/11-2020


********

GEFYR-LIVSFARLIG LEDNING(SINGEL-FLYKTSODA #34)

6 songs of wonderful Swedish kängpunk is never wrong and when Flyktsoda is involved, you understand that it will not be bad. I was a little worried when I saw that it said that it was recorded live on Håstaholmen but it is not live in the way you think because the sound is really good. The lyrics are clearly left-wing and it's lucky that this type of hardcore can not be played by right-wingers and not with lyrics like these. But the lyrics feel more intellectual than many others' bands. It is so liberating that so long after I heard Anticimex at Sprängkullen almost 40 years ago, there is a new band that manages the Swedish hardcore / punk heritage in an excellent way. When I write almost 40 years ago, you understand how old I myself am starting to get. But I also like this type of uncompromising hardcore and get as happy almost every time as the first time I heard Discharge and thought I had put the record at the wrong speed. Maybe not something new exactly and we have heard similar before but I never get tired of hearing new bands in the genre and Gefyr I hope I live long because they are among the most promising among many bands. Buy and support record companies and band! 6/11-2020