GATUPLAN-KAMPEN GÅR VIDARE(CD-WILD KINGDOM KING 089/SOUND

POLLUTION)

 

Inge Johansson släpper här sin skiva med sin grupp Gatuplan. Vi har ju fått höra en del låtar redan som singlar men här kommer fullängdaren. Jag har också fått höra eller rättare sagt last på visa forum….Detta är inte punk…..Vad är punk? Är det bara att spelade med distade gitarrer och leva apa. Inge gör det med stil och här finns det bra texter blandat med poppig powerpunk. En låt som Min revolution ä ren hyllning till punken likt många andra av hans låtarsom Punkhjärta och Dee Dee Ramone. Jag gillar hans musikaliska stil eftersom det later som om Gyllene Tider har börjat att spela punk och det blir mycket melodier och slingor som verkligen sätter sig i huvudet. Högerpolitiken får sig många kängor och sådant gillar jag och en låt som Skandinistas beskriver hans ilska riktigt bra. Det roliga är kanske at than inte later arg men texterna kommer att fastna hos folk som inte tyycker som han och då tror jag de påverkar ännu mer än om man spottar folk rakt i ansiktet utan här smeker Inge in bra åsikter i folk som lyssnar på detta. Jag kan tänka mig att en del kommer att tycka att det inte är punk detta heller men för mig är Inge mer punk än de flesta andra för han skiter i vad folk tycker och gör det han älskar, sjunger om punk och sjunger om saker som han inte gillar och han gör det på sitt sätt så det finns inget att tveka om. KÖP!! 4/2-2021


********

GATUPLAN-KAMPEN GÅR VIDARE(CD-WILD KINGDOM KING 089/SOUND POLLUTION)

Inge Johansson releases his record here with his group Gatuplan. We have heard some songs already as singles, but here comes the full length. I have also heard or rather loads on show forums… .This is not punk… ..What is punk? Is it just to play with distorted guitars and live out as hell. Inge does it with style and here there are good lyrics mixed with poppy powerpunk. A song like Min Revolution is a pure tribute to punk like many others of his songs like Punkhjärta and Dee Dee Ramone. I like his musical style because it seems as if GYllene Tider has started to play punk and there are a lot of melodies and loops that really sit in my head. Right-wing politics gets a lot of “hate” and I like that and a song like Skandinistas describes his anger really well. The funny thing is maybe than does not seem angry but the lyrics will get stuck in people who do not think like him and then I think they affect even more than if you spit people straight in the face but here Inge caresses good opinions in people who listen to this . I can imagine that some will think that this is not punk either but for me Inge is more punk than most others because he don´t give a damn what people think and do what he loves, sings about punk and sings about things that he does not like and he does it his way so there is nothing to doubt about. BUY!! 4/2-2021

GATUPLAN-PUNKHJÄRTA(SINGEL-WILD KINGDOM KING 088/SOUND POLLUTION)

 

Inge Johansson har ju ett soloprojekt och han har fått både ris och ros för detta efter vad jag läst. Jag älskar de låtar som finns på denna skiva och den här titellåten har snurrat många gånger både på vinyl och på Spotify. Det är en catchig låt som handlar om SD, punkrock etc och att ha en snygg klädstil och jag älskar den refrängen och det är kanske för enkelt tycker en del men jag tycker att det Rancid-liknande soundet på Punkhärta är så otroligt skönt att lyssna på. Total befrielse och inte någon musik som följer trender. Inge gör det han vill och det är ju det som är punk. Baksidan Millenial Blues handlar om den onda cirkeln för folk som inte har så mycket utbildning, man får inget jobb, ingen bostad. Handlar helt enkelt om att systemet är fel och det måste vi väl hålla med om men på samma gång har han gjort det till enlåt som gör mig glad trots att det är problem han sjunger om. Låten och dess glada utformning ger oss ändå hopp om framtiden. Kom igen ge oss en CD/LP nu! 2/11-2020


********

GATUPLAN-PUNKHJÄRTA(SINGEL-WILD KINGDOM KING 088/SOUND POLLUTION)

Inge Johansson has a solo project and he has received both bad and good reviews for this according to what I have read. I love the songs that are on this record and this title song has spun many times both on vinyl and on Spotify. It's a catchy song that's about SD, punk rock etc and having a nice style of dress and I love that chorus and it may be too simples ome think but I think the Rancid-like sound on Punkhärta is so incredibly nice to listen to . Total liberation and not any music that follows trends. Inge does what he wants and that's what's punk. The b-side Millenial Blues is about the vicious circle for people who do not have much education, you get no job, nowhere to live. It's simply that the system is wrong and we must agree with that, but at the same time he has made it into something that makes me happy despite the fact that there are problems he sings about. The song and its happy design still give us hope for the future. Come on, give us a CD/LP now! 2/11-2020