GASMIASMA-THERMOBARBARIAN GLIBLASTOMA(LP-SKRAMMEL RECORDS SKRAMMEL 19)

 

Oj….här blir man överkörd med en gång och det är korta låtar i genren d-beat som sköljer över oss i en underbar stil…..för det känns skönt att bli överkörd av musik ibland. Trots det hårda soundet så kan jag faktiskt inte relatera till något speciellt band som jag brukar göra och det är väl bra. Men det är någon slags crustpunk eller vad man ska kalla det. Jag kan tänka mig att de som inte är invigda i musik inte skulle kalla det musik. Min fru skulle definitivt kalla det icke-musik men för egen del tycker jag om lyssna på denna typ av snabb musik. Gasmiasma skulle säkert kunna uppskattas både av Discharge diggaren samtidigt som säkert några Death-metal entusiaster skulle kunna uppskatta det men det saknas aldrig en punknerv i deras musik. Så varför inte slå till med ett riktigt hårt paket till jul och beställ denna skiva från Skrammel Records och gör din svärmor ”glad”.  21/11-2019


*******

GASMIASMA-THERMOBARBARIAN GLIBLASTOMA(LP-SKRAMMEL RECORDS SKRAMMEL 19)

Oh ... here you get overpowered right away and there are short songs in the d-beat genre that wash over us in a wonderful style ... because it feels nice to be overpowered by music sometimes. Despite the harsh sound, I can't actually relate to any special band that I usually do and that's good. But it's some kind of crust punk or what to call it. I imagine that those who are not inaugurated in this sort music would not call it music. My wife would definitely call it non-music but for my own part I enjoy listening to this type of fast music. Gasmiasma could certainly be appreciated by both the Discharge fans at the same time as surely some Death-metal enthusiasts could appreciate it, but there is always a punk nerve in their music. So why not buy a really hard Christmas package and order this record from Skrammel Records and make your mother-in-law "happy". 21/11-2019