FREDAG DEN 13:E-DYSTOPISK UTSIKT(LP-HALVFABRIKAT HALVLP104)

Fredag den 13:e sprider kanske inte glädje med sina låttitlar eller vad sägs om Plågad av ljuset, Allting är lidande, Fängslad mentalt och Din sista dag. Men de ger mig mycket dagen efter årets val och man känner sig förbannad och då känns det ganska skönt och avslappnande att sätta på Fredag den 13.e som spelar en hård musik som passar i klimatet i Sverige just nu. När brun politik svämmar över och allt känns ganska kasst politiskt(i och för sig när känns politik bra?) och då tycker jag att deras kängpunk är något man kan trösta sig med. De har fått till en lite egen stil i genren tycker jag och det kanske är svårt kan tyckas men den här gruppen lyckas i alla fall. Ett av Sveriges bästa band i den tuffa skolan av punk idag och blandningen av hård musik tillsammans med bra texter på svenska gör i alla mig glad i allt det dystra. 10/9-2018


********

FREDAG DEN 13:E-DYSTOPISK UTSIKT(LP-HALVFABRIKAT HALVLP104)

Fredag den 13: e may not spread joy with their song titles or what is said about om Plågad av ljuset, Allting är lidande, Fängslad mentalt and Din sista dag. But they give me a lot of day after this year's election and you feel pissed off and then it feels pretty nice and relaxing to put on Fredag den 13:e that plays a hard music that fits the climate in Sweden right now. When brown politics fluctuate over and everything feels quite bad politically (and when does politics feel good?) And then I think their crustpunk is something you can comfort you with. They've got a little own style in the genre, and I think it might be hard, but this group will certainly succeed. One of Sweden's best bands in the tough school of punk today and they mix of hard music along with good lyrics in Swedish and that me happy in all the gloom. 10/9-2018

FREDAG DEN 13:E-TJUGOHUNDRATRETTON(CD-EVERYDAY HATE RECORDS EDH 035)

Den här skivan är inspelad 2012 av detta band som jag anser var ett av Sveriges bästa kängpunkband. Jag gillar textraden som lyder "Känn lättjans kravlösa värme" för det är ju så det känns nu när man har semester. De förnekar sig inte på denna skiva heller för deras snabba hardcore med svenska texter mer än berör. Man hör vad de sjunger och bara det är ju trevligt. Visst finns här influenser från andra crustband men det är inget som stör och det är omöjligt att säga precis från vilka band det skulle vara. För när band har ett sådant här sound smälter jag alltid. Bra texter blandas med snygga melodislingor i den hårda musiken och varför inte kolla in gruppen med en gång om ni mot förmodan har missat dem. 3/8-2016

********
FREDAG DEN 13:E-TJUGOHUNDRATRETTON(CD-EVERYDAY HATE RECORDS EDH 035)

This disc was recorded in 2012 by this band that I believe is one of the best crustpunkband. I like the line of text that reads "Feel the idleness undemanding heat" for that's how it feels now when you have a vacation. They deny themselves not on this record also for their fast hardcore with Swedish lyrics more than concern. You can hear what they are singing and just that's nice. Certainly they have influences from other crustbands but there is nothing to interfere, and it is impossible to say exactly from which bands it would be. Because when bands have this kind of sound I always melts. Good lyrics are mixed with nice melodies in the hard music and why not check out the group at once if you contrary to expectation have missed them. 3/8-2016

FREDAG DEN 13:E-DOMEDAGAR(CD-EVERYDAY HATEBRECORDS)

13 låtar är det såklart på denna skiva och med låttitlar som Varför ska jag lyssna., Du ska lida och Själviskt helvete så förstår ni att det inte är några muntra toner som vankas när vi lyssnar på gruppen. Här är det mer en typ av domedagspunk eller man kanske egentligen skall kalla det realitetspunk för det är ju mycket det de handlar om egentligen. Musik och texter som beskriver hur hemskt det är här i världen och man kan både få framtidsfeeling och domedagsfeeling när man lyssnar på dem. Musikaliskt då. Det låter som om de har lyssnat mycket på Discharge, Anticimex etc men ändå fått in egna saker i musiken och jag gillar verkligen gitarrslingan de har i Alla mår skit för den känns annorlunda och detta är helt klart en av Sveriges bästa kängpunksgrupper just nu. 20/7-2016

********
FREDAG DEN 13:E-DOMEDAGAR(CD-EVERYDAY HATEBRECORDS)

13 songs are of course the number of songs on this album and song titles like Varför ska jag lyssna., Du ska lida and Själviskt helvete(Why should I listen to., You will suffer and Selfish hell) and you will understand that there are some cheer tones that there'sa when we listen to the group. Here it is more a kind of doomsday punk or perhaps really should call it positive punk because it's very so it´s are all about really. Music and lyrics that describe how horrible it is in this world, and you can both get future doomsday feeling and the future feeling when you listen to them. Musically then. It sounds like they've listened a lot to Discharge, Anticimex etc but still got theirr own things in the music and I really like the guitar loop they have in Alla mår skit because it feels different, and this is clearly one of the best crustpumkgroups right now. 20/7-2016

FREDAG DEN 13:E-UNDER ISKALLA FANOR(CD-BLACK SEEDS RECORDS BSR 021)

Jag har hört den här gruppen på någon samlingsskiva men inte lagt märke så mycket till dem men nu när jag håller en skiva med bara den här gruppen i min hand och lyssnar till den så smälter jag.  Käng kallas väl denna musikstil i Sverige och det är väl så att svenska känggrupper ligger högt i kurs i världen och även hemma hos mig och FD13 är inget undantag. För svensk kängmusik är speciell och alltid bra…nästan alltid. Självklart är det också att det är bra texter och de sjunger på svenska och det uppskattar jag. Gillar ni gamla grupper som Anticimex, Mob 47 osv så kommer ni att älska Fredag den 13:e. 30/9-2010

********

FREDAG DEN 13:E-UNDER ISKALLA FANOR(CD-BLACK SEEDS RECORDS BSR 021)

I have only heard this group on some compilationrecord before but I hadn´t noticed them so much but now when I hold the record with only this group in my hand and listens to it I melt. Crust is this musicstyle called in Sweden and it´s so that Swedish crustgroups is high up on the list of popularity in the world and also at my home and FD13 is nothing else than good. Because Swedish crustmusic is special and always good..almost always. Of course they have good lyrics and they sings in Swedish and that I appreciate. Do you like old groups like Anticimex, Mob 47 etc so will you love Fredag den 13:e. 30/9-2010