FORSAKEN GRIEF-DEATH METAL 91-92(12-SWEETWATER RECORDS SWR 02)

 

Fick även denna av Johan från Left hand Black och det är medlemmar från Lake of Tears, Evocation bland annat och ser också att någon har varit med i punkgruppen Mögel. Tidig death metal och det är deras demos från 91 och 92.  Jag är ju inte bevandrard i den här typen av musik men jag gillar ändå mycket och den tidiga deathmetalen tog en del från punken tycker. Framförallt tempot kan man ju tycka kommer ifrån grind/hardcoreband. Det här är tufft riktigt tufft och framför är det en verkligen tät skiva som ger mig mycket styrka till att träna som ni vet att jag gör till vinylskivor och det var nog synd att det inte blev mer än demos för den här gruppen för jag tror säkert att Forsaken Grief med sin tuffa och hårda musik skulle ha kunnat ha blivit något under den här tiden eftersom många band lät så i början av 90-talet. Ni som samlar på svensk death metal hoppas jag inte har missat denna pärla…20/80-2020


*******

FORSAKEN GRIEF-DEATH METAL 91-92(12-SWEETWATER RECORDS SWR 02)

Also got this one from Johan from Left hand Black and they are members from Lake of Tears, Evocation among others and also see that someone has been in the punk group Mögel. Early death metal and it is their demos from 91 and 92. I am not so good in this type of music but I still like a lot and the early death metal took some from the punk think. Above all, the tempo can be thought to come from a grind/hardcore band. This is tough really tough and in front it is a really tight record that gives me a lot of strength to train as you know I do for vinyl records and it was probably a shame that it was not more than demos for this group because I think for sure that Forsaken Grief with its tough and hard music could have become something during this time because many bands sounded like that in the beginning of the 90's. You who collect Swedish death metal, I hope I have not missed this gem… 20/8-2020