FOREIGN LEGION-BACK TO BASICS(CD-VIOLATED RECORDS PUNKCD 023)

Marcus som sjunger i walesiska Foreign legion hörde av sig till mig och vi gjorde en intervju och han skickade denna skiva som är den senaste plus nedanstående som är från 2016. De har hållit på lika länge som jag har gjort mitt fanzine och det är väl skönt med människor som inte ger upp. PÅ den här skivan låter de inte som om de har hållit på så länge utan tempot är högt och de låter förbannade måste jag säga Marcus sjunger riktigt bra och har verkligen en röst som passar in till den hårda punk/streetpunken som Foreign Legion framför. Tio låtar med titlar som Bullshit, She´s a punk och Start a war och punken är sig lik. Gillar ni band som Anti-Nowhere League, Sham 69, Angelic Upstarts, One Way System så kommer ni att älska detta om ni mot förmodan hade missat bandet innan. 19/7-2019


********

FOREIGN LEGION-BACK TO BASICS(CD-VIOLATED RECORDS PUNKCD 023)

Marcus who sings in the Welsh Foreign Legion wrote to me and we did an interview and he sent this record which is the latest plus below which is from 2016. They have kept on palying as long as I have done my fanzine and it is well done with people who do not give up. On this album they do not sound as if they have been playing for so long because the pace is fast and they sound angry, I have to say Marcus is singing really well and really has a voice that fits in with the hard punk / street punk as Foreign Legion are doing. Ten songs with titles like Bullshit, She´s a punk and Start a war and the punk is as it always have been. If you like bands like Anti-Nowhere League, Sham 69, Angelic Upstarts, One Way System then you will love this if you have probably missed the band before. 19/7-2019

FOREIGN LEGION-ALWAYS WORKING CLASS(CD-AGGROBEAT ABCD 032)

Denna skiva kom som sagt ut 2016 och vi har lite låtar som hyöllar punken I slutet känns det som eller vad sags om låtarna This is our music och Still no punks in my town. Annars är det en grupp som verkligen övertygar mig med sin streetpunkliknande musik. De har ett snabbt sound här också men Marcus röst ligger över musiken på ett sätt som jag gillar. Precis som på skivan innan så är det vanliga streetpunkband som det låter som. Precis så här vill i alla fall jag att streetpunk ska låta. En skiva som jag känner för att spela om och om igen och även om den kom ut 2016 så låter de ten hel del 80-tal om den och då menar jag på ett positivt sätt. Nästan så att jag drömmer mig tillbaka när man var ung och vacker…nu är man bara …..Lätt att sjunga med i och det gillar jag för den är typen ska vara lätt att sjunga med i och på en konsert ska det vara allsång i refrängerna. Köp för fan! 19/7-2019


********

FOREIGN LEGION-ALWAYS WORKING CLASS(CD-AGGROBEAT ABCD 032)

This album came out as stated in 2016 and we have some songs that celebrate punk at the end it feels like or what about the songs This is our music and Still no punks in my town. Otherwise, it is a group that really convinces me with their streetpunk-like music. They have a quick sound here too, but Marcus voice lies above the music in a way I like. Just like on the record before, it is the usual streetpunk band that it sounds like. Just like this, at least I want streetpunk to sound. A record that I feel to play over and over again and even though it came out in 2016, they sound quite a bit about the 80's and then I mean in a positive way. Almost so that I dream back when you were young and beautiful… now I am just… ..Easy to sing along in and I like it because it is the type to be easy to sing along with and in a concert it should be singing from all the audience in the choruses. Buy it for fucks sake! 19/7-2019

FOREIGN LEGION-LIGHT AT THE END OF THE TUNNEL(CD-KBR RECORDS KNR 104)

Det här bandet kommer väl från Wales och jag hade en skiva med dem innan. Kom inte riktigt ihåg hur de lät men vet att jag gillade dem. De lät precis som jag trodde fast till och med lite bättre faktiskt och det är en feeling av 1977 som jag får när jag lyssnar på dem inledningsvis. Det finns några låtar om sprit eller vad sägs om Drunken Heroes och en om George Best(men jag tror i och för sig inte den handlar om honom men han hade ju problem med spriten). Men det är väldigt välspelad punkrock som verkligen är tidstypisk den tidiga punken och just därför låter de väldigt äkta på något sätt. Oimusik är nog ordet egentligen för detta och man längtar nästan tillbaks till 80-talet och oi-samlingarna som kom då..3/10-2014


********

FOREIGN LEGION-LIGHT AT THE END OF THE TUNNEL(CD-KBR RECORDS KNR 104)

This band will come from Wales and I had a record with them before. Did not really remember how they sounded but know that I liked them. They sounded just as I thought though even a little better and actually it is a feeling of 1977 that I get when I listen to them initially. There are some songs about booze or how about Drunken Heroes and one of George Best (but I think in itself is not it all about him, but he had a drinking problem). But it's very well played punk rock really is time the typical early punk and because they allow very authentic in any way. Oimusic is really an enough word for this, and one longs almost back to the 80's and oi-collections that came then..3/10-2014