FINNEGAN´S HELL-LIFE AND DEATH(CD-HEPTOWN RECORDS 76/SOUND POLLUTION)

Killarna i gruppen ser ut som ett gäng hårdrockare men låter som om de har varit punkare med folkmusik I blodet hela livet. En rolig textrad för oss som inte förstår det här med en vit månad ,-) I swear on Shane Macgowans grave I´ll never drink no more….tur att Shane lever ännu och har ”hälsan”.  Men det är riktigt fartfyllt och kan ta upp kampen med både Pogues och Flogging Molly om man säger så. Det är en genre jag aldrig tröttnar på för dessa två musikstilar ihop på detta vis gör mig alltid glad. Jag tror och hoppas självklart att de skulle kunna få ännu mer lyssnare och fans i och med denna nya skiva. Det är väldigt svårt att sitta still den här typen av musik tycker jag och Finnegans Hell är en grupp som man nog inte ska sitta still till kan jag tänka mig för att det finns nog inte i deras värld att deras publik står still till deras fartfyllda, snabba och melodiska musik. 23/1-2018

********

FINNEGAN´S HELL-LIFE AND DEATH(CD-HEPTOWN RECORDS 76/SOUND POLLUTION)

The guys in the group look like a bunch of hard rockers, but pretend to have been punks with folk music in the blood all the time. A funny text line for us who do not understand this with a white month, -) I swear on Shane Macgowan's grave I'll never drink no more ... .is lucky for us that Shane still lives and has "health." But it's really fast-paced and can take up the fight with both Pogues and Flogging Molly if you say so. It's a genre I'm never been tired of for these two music styles in this way makes me always happy. I think, of course, that they could get even more listeners and fans through this new album. It's very hard to sit still this kind of music I think and Finnegan Hell is a group that you probably do not have to sit still for. I can imagine that there is probably not in their world that their audience stands still for their speedy, fast and melodic music. 23/1-2018

FINNEGAN´S HELL-DRUNK SICK AND BLUE(CD-HEPTOWN RECORDS HTR 071)

Det här verkar vara fyllemusik för på framsidan så ligger en däckad man och på baksidan är det en man modell större som sveper ett ölkrus. Irländsk folkpunk är ju fyllemusik på sitt sätt eftersom man blir väldigt glad av det och det är något som jag i alla fall förknippar med öl, glädje och lite galenskap(se på Flogging Molly). Det är absolut inget nytt i deras musik men de visar upp en glädje och kärlek till musiken så det riktigt sprudlar lite överallt hos mig och helt klart är det en upplevelse jag vill ha mer av. Och det klart med låtar som Jar of Porter, Drunken Christmas och Whiskey Darling är det svårt att bortse från lite fylla ;-) 1/10-2014

*******

FINNEGAN´S HELL-DRUNK SICK AND BLUE(CD-HEPTOWN RECORDS HTR 071)

This seems to be music to fill in the front so it is a decked and on the back is a man larger model that wraps a jar of beer. Irish folk punk's filler music in its own way because it gets very glad of it, and it's something that I at least associate with beer, joy and a little insanity (see the Flogging Molly). There is absolutely nothing new in their music, but they show a joy and love for music so it really sparkles all over the place with me and clearly it's an experience I want more of. And it clearly with songs like Jar of Porter, Drunken Christmas and Whiskey Darling it's hard to ignore some drunkness;-) 1/10-2014