FETISH-WORLD EATER(LP-SKRAMMEL RECORDS SKRAMMEL 029)

 

Gruppen kommer från Portland, Oregon och har varit medlemmar ibland andra Poison Idea, Long Knife, Defiance bland annat och det borgar ju för kvalité. Och kvalité är det självklart. Kanske inte den snabbaste och vildaste grindcore men det är en lite långsammare typ av hardcorepunk som står på menyn. Det är inte heller 2 minuterslåtar för en låt som In the Basement är över 4 minuter men och andra sidan får jag känslan av Både Dead Kennedys, Poison Idea och annan amerikansk hardcore när jag sätter tänderna i den låten…så bra trots sitt ganska lugna tempo men jag gillar hur den byggs upp.  New Gods går fortare och ni förstår att detta är en ganska varierad skiva med olika tempo men grundbulten för allt är hederlig gammal 80-tals hardcore och det är jag glad för. Kolla in Fetish för det är synd om ni skulle missa denna supergrupp! 21/11-2019


********

FETISH-WORLD EATER(LP-SKRAMMEL RECORDS SKRAMMEL 029)

The group is from Portland, Oregon and has been members from  Poison Idea, Long Knife, Defiance among others and it guarantees quality. And quality is obvious. Maybe not the fastest and wildest grindcore but it is a slightly slower type of hardcore punk that is on the menu. It is also not 2 minute songs for a song like In the Basement is over 4 minutes though and on the other hand I get the feeling of Both Dead Kennedy's, Poison Idea and other American hardcore when I put my teeth into that song ... so good despite its rather quiet pace but I like how it is built up. New Gods goes faster and you understand that this is a pretty varied record with different tempo but the root of everything is honest old 80's hardcore and I am glad for that. Check out Fetish because it's a shame if you miss this super group! 21/11-2019