EXIT-STANCE-WHILE BACKS ARE TURNED(LP-PHR RECORDS PH 208)

Jag vet att denna grupp var en grupp som jag intervjuade väldigt tidigt i min fanzinekarriär. De spelar anarkopunk och de fanns väl på Mortarhate eller något då. Jag gillar/gillade verkligen deras anarkopunk som kanske inte varven snabbaste men deras lite släpiga låtar som ändå var väldigt bra låtar satte sig i mitt sinne. Snygga teckningar i skivorna och en hel del melodier trots det tuffa soundet. Många gånger pratsjunges låtarna och det blev än mer fräckt på något sätt. Man får en bild av att gruppen verkligen menar vad de säger på ett helt annat sätt faktiskt. Kanske låter konstigt men sådan är känslan. Jag tycker skivan håller mer än bra såhär 30 år senare. 22/7-2017

********
EXIT-STANCE-WHILE BACKS ARE TURNED(LP-PHR RECORDS PH 208)

I know this group was a group I interviewed very early in my fanzinecareer. They play anarkopunk and they were well on Mortarhate or something like that. I really like / really liked their anarkopunk who might not be the fastest but their little slow songs that were still very good songs sat in my mind. Nice drawings in the discs and a lot of melodies despite the tough sound. Many times the songs were almost talked instead of singing and it became even more obscured in some way. One gets the impression that the group really means what they say in a completely different way. Maybe it sounds strange, but that's the feeling. I think the record lasts more than 30 years later. 22/7-2017