ETT ROP PÅ HJÄLP-SANS OCH BALANS(LP)

Jag som är uppväxt med progg, Nationalteatern och Motvind och här tänker jag en hel del på Motvind i En djävulsk fälla till exempel. Jag hör en hel del proggmusik här och mestadels svensk sådan. Men jag tycker mig till och med höra Jethro Tull i musiken och Ett rop på hjälp är en riktigt kul grupp. De vågar gå sin egen väg och det är ju absolut inte så att de kommer att sälja guld eller liknande men jag avgudar grupper som har sitt eget sound och verkligen tror på vad de gör utan att bry sig om rådande trender. Det här punk på sitt vis tycker jag även om musikerna och musiken låter mer invecklad än punk så finns det samma driv och känsla för det estetiska och om ni inte hört dem förr så måste ni kolla in dem. 7/6-2017


********

ETT ROP PÅ HJÄLP-SANS OCH BALANS(LP)

I grow up with progg, Nationalteatern and Motvind, and here I think a lot about Motvind in En djävulsk fälla for example. I hear a lot of proggmusic here and mostly Swedish like that. But I even hear Jethro Tull in the music and Et trop på hjälp is a really fun group. They dare go their own way and it's definitely not that they will sell gold or the like but I adore groups that have their own sound and really believe in what they do without caring for current trends. This is punk, in my opinion, even if the musicians and the music sounds more intricate than punk, there is the same drive and feel for the aesthetic and if you have not heard them before, you have to check them out. 7/6-2017

ETT ROP PÅ HJÄLP-HUR SVÅRT KAN DET VARA?(CD-TRANSUBSTANS TRANS 091)

Även på denna skivan får de till en riktigt intressant musik och jag gillar deras sätt att hantera sina instrument och hur de förvaltar sitt arv från progg från 70-talet, lite punk och lite hårdrock från 70-talet och allt detta till låtar med titlar som Tvål & Alkohol, Den europeiska löken och Vänförfrågan till exempel. Det är låttexter som kanske är svåra att ta till sig och att bara sjunga så ingående och med så mycket känsla i refrängen till Den Europiska löken är fantastiskt tycker jag. Men precis som på senare skivor känns det som och hörs som att de har lyssnat mycket på Motvind och Nationalteatern och mig gör det ingen för det är två favoritgrupper från min ungdom. 7/6-2017


********

ETT ROP PÅ HJÄLP-HUR SVÅRT KAN DET VARA?(CD-TRANSUBSTANS TRANS 091)

Even on this album they do a really interesting music and I like their way of managing their instruments and how they manage their legacy from the 70's progg, a little punk and a little hard rock from the 70's and all this to songs with titles like Soap & Alcohol, European Onion and Friend Request(Tvål & Alkohol, Den europeiska löken andVänförfrågan)for example. There are song lyrics that may be hard to grab and just sing so thoroughly and with so much feeling in the chorus of the European onion(Den europeiska löken) is fantastic I think. But just like later on, it feels like and sounds like they've listened a lot to Motvind and the Nationateatern, and I do not become sad of that fact because there are two favorite groups from my youth. 7/6-2017

ETT ROP PÅ HJÄLP(MINI-CD)

Baksidan på Ett Rop På Hjälps mini cd ser ut att vara tagen från en Bob Hund skiva och kanske låttitlarna också eller vad sägs om Fara o färde och Den Europeiska löken men jag skall försöka lyssna på ett sätt som gör att jag inte tänker så. Musikaliskt är det väl inte Bob Hund som är grejen utan här får jag en känsla av att de har lyssnat på gammal svensk progg, lite punk, gammal 70-tals hårdrock och en hel del stonerrock och fått till denna ganska egna musiken…faktiskt ganska fräckt. 8/2-2011

*******

ETT ROP PÅ HJÄLP(MINI-CD)

The backside on Ett Rop På Hjälps mini cd looks like if it´s taken from a Bob Hund Record and maybe the songtitles too or what to be said about songs like Fara o färde and Den Europeiska löken but I will try to listen in way that I don´t think so. Musically it´s not Bob Hund which is the thing and I get more a feeling about that they have listened to old Swedish progressive music, some punk, some old 70´s metal and some stonerrock and get foreward this really own music..actually it´s really cool. 8/2-2011