ENGLUND, THOBBE-SOLD MY SOUL(CD-METALVILLE MVO 130//SOUND POLLUTION)

 

Thobbe Englund har tydligen tidigare varit med i Sabaton men hoppat av och kör här solokarriär med band. Lite annan musik än vad Sabaton levererar. Här snackar vi om ganska skrikig sång blandat med riktigt tuff metal. Inga allsångsrefränger a´la Sabaton här inte utan här snackar vi lite tuffare saker. Men visst är det klassisk metal ändå ibland och man hör att han har växt upp med alla de klassiska grupperna Iron Maiden, Kiss och Metallica men han har ändå försökt att göra något eget här tycker jag. Självklart är inte det lätt att göra det i metallvärlden för det mesta har ju redan gjorts men jag tycker att Thobbe gör ett bra försök och jag gillar det jag hör. En låt är på svenska och det kanske han skulle göra mer…..17/2-2017


*******

ENGLUND, THOBBE-SOLD MY SOUL(CD-METALVILLE MVO 130//SOUND POLLUTION)

Thobbe Englund has apparently previously been in Sabaton but dropped out and run this solo career with the band. Some other music than Sabaton supplies. Here we are talking about quite garish vocals mixed with really tough metal. No singalong choruses a'la Sabaton here not without this we're talking a little tougher things. But it is still a classic metal and sometimes we hear that he has grown up with all the classic groups like Iron Maiden, Kiss and Metallica but he has tried to do something of their own here, I think. Of course it is not easy to do it in the metal world for the most things have already been made but I think Thobbe makes a good attempt and I like what I hear. A song is in Swedish and that maybe he would do more ... ..17/2-2017