ELÄKELÄISET-HUMPPA UNITED(2LP-STUPIDO RECORDS TWINLP236)

På den här dubbel LP:n startar vi med Humpataan Tanaan och där hör vi Kill the Poor i en trevlig version. Dead Kennedys i Humppa-version…det trodde man inte.  Det är så många bra grupper som får sin låtar omgjora här till Humppa-versioner och för att nämna några så är Disco ensembles låt Drop Dead Casanaova(Humppakasanova) en av de bästa.  Jag måste ju självklart nämna Äkäinen Eläkeläinen som är Tom Robinsons Sing if you´re glad to be gay…så underbar. Hit or Miss(Humppamissi) av Damned har fått till ett riktigt hurtigt sound och man blir glad. Wooly Bully heter här Puliukko och ännu en låt man blir glad av…galet. Smokey Robinsons My Girl(Mummo) ojoj…här ligger MA Numminen i lä.  Att få höra en Pixies-låt i Humppa-stil hade jag aldrig trott men detta är en hit(Humppaholisti) med sina udda stop i musiken…Enb av mina abolsuta favoritlåtar någonsin är ju XTC med sin Making Plans for Nigel och den heter Tajuton Humppa i den här gruppens version och det blir en riktig hitlåt. Andra grupper som har med låtar här är Turbonegro, Hanoi Rocks, Van Morrison, Amorphis, Apolcalyptica, Karl Bartos, Hard-Fi och Nits.  Vi får också med en Ep på fjärde sidan Ukki Mitä Oli Jenkka? Och det är ju alltid trevligt med bonuslåtar. Detta ä ren underbar sida eftersom det är covers på gamla finska punklåtar och jag blir så glad när jag hör denna sida D.  En av de bästa festgrupperna som finns och de borde vara sjävklara på varje Oktoberfest, punkfest och alla fester egentligen. 6/4-2021

*******

ELÄKELÄISET-HUMPPA UNITED(2LP-STUPIDO RECORDS TWINLP236)

On this double LP we start with Humpataan Tanaan and there we hear Kill the Poor in a nice version. Dead Kennedys in Humppa version… where did that come from. There are so many good groups that get their songs converted here to Humppa versions and to name a few, Disco ensembles song Drop Dead Casanaova (Humppakasanova) is one of the best. I must of course mention Äkäinen Eläkeläinen who is Tom Robinson's Sing if you´re happy to be gay… so wonderful. Hit or Miss (Humppamissi) by Damned has made a really fast sound and you get happy. Wooly Bully is called Puliukko here and another song you get happy with… crazy. Smokey Robinson's My Girl (Mummo) wow… here is MA Numminen in the shelter. To hear a Pixies song in Humppa style I never thought but this is a hit (Humppaholisti) with it´s odd stops in the music… One of my absolutely favorite songs ever is XTC with his Making Plans for Nigel and it is called Tajuton Humppa in this group's version and it will be a real hit song. Other groups that have songs here are Turbonegro, Hanoi Rocks, Van Morrison, Amorphis, Apolcalyptica, Karl Bartos, Hard-Fi and Nits. We also get an EP on the fourth sidee Ukki Mitä Oli Jenkka? And it's always nice with bonus songs. This is a wonderful side because there are covers of old finnish punk songs and I get so happy when I hear this page D. One of the best party groups there is out there and they should be obvious at every Oktoberfest, punk parties and all parties really. 6/4-2021

ELÄKELÄISET-HUMPPAKÄRJÄT(LP-STUPIDO RECORDS TWINLP235)

En tidig skiva från 1994 där gruppen känns lite försiktigare på något sätt men de Kanske ville smyga sig in i våra samveten och inte chocka oss med en gång. För så är i alla fall känslan i inledande Pöpi som nästan är vacker i allt sitt humppande. Jag tränar ju till vinylskivor som ni kanske vet och den här typen av musik ger mig nästan lika mycket kraft som att lyssna till en hardcoreskiva. Inte någon av låtarna går över 3 minuter och det är ju lite punkigt på sitt sätt och visst det är inte punk men hela stilen som den här gruppen har är mer än lovligt punkigt på något sätt. De gör sin egen grej och de gör det verkligen bra. Jag förstår att inte hela världen kan älska detta men jag gillar deras musik och har alltid gjort. Har ni aldrig lyssnat på dem så ge de en chans för man blir verkligen glad av deras udda musik. Men helt klart är att man måste vara öppensinnad för att förstå storheten med en sådan här musik. 6/4-2021

*******

ELÄKELÄISET-HUMPPAKÄRJÄT(LP-STUPIDO RECORDS TWINLP235)

An early record from 1994 where the group feels a little more cautious in some way but they Maybe wanted to sneak into our consciences and not shock us right away. Because that is at least the feeling in the introductory Pöpi who is almost beautiful in all his humppng. I train when I listen to vinyl records as you may know and this type of music gives me almost as much power as listening to a hardcore record. None of the songs go over 3 minutes and it's a bit punk in its own way and of course it's not punk but the whole style that this group has is more than legally punk in some way. They do their own thing and they do it really well. I understand that not the whole world can love this but I like their music and have always done. If you have never listened to them, give them a chance because you will be really happy with their odd music. But what is clear is that you have to be open-minded to understand the greatness of music like this. 6/4-2021

ELÄKELÄISET-HUMPPASHEIKKAILU (CD-STUPIDO RECORDS TWINCD132)

Den här gruppen fortsätter sitt segertåg med sin humppamusik och den här gången tycker jag nästan att de har gått over mer till popmusik men humppan finns självklart i bakgrunden som en bas för gruppen. Så de 17 låtarna är som vanligt fyllda med musik som är perfekt att gympa till eller i alla fall ha någon slags fysisk aktivitet till för den här typen av musik gör mig glad och hoppig på något sätt. Sedan att man inte förstår en enda textrad är mindre viktigt. Nästan lite gypsystil på några av låtarna också. Det passar de riktigt bra. 9/5-2012

*******

ELÄKELÄISET-HUMPPASHEIKKAILU (CD-STUPIDO RECORDS TWINCD132)

This group continues with their humppamusic and this time I almost think they have gone over to popmusic but humppa is of course in the background as a base for the group. So the 17 songs is as usual filled with music which is perfect to gymnastics or anyway some sort of physic activity because this type of music makes me happy and I want to jump in some sort, And then that you don´t understand anything what they´re singing about doesn´t do so much. Almost a little bit of gypsystyle on the songs too. That suits them. 9/5-2012

ELÄKELÄISET-HUMPPASIRKUS(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 79)

Själva skivan har reggaefärger och det är väl inte kanske vad man förknippar med den här gruppen.Här är det en massa grupper som får sina låtar gjorda som så vitt skilda grupper som Hellacopters, Cardigans,Kylie Minogue, Childrenof Bodom och Hives och det är som vanligt i humppa versioner men de ger ändå original en kärleksförklaring I sina melodier. Riktigt riktigt fräckt är det i alla fall och jag kan tänka mig att en livespelning med den här gruppen är riktigt svettig. Jag skiter i vad ni tycker och sätter på skivan igen. 27/6-2011

*******

ELÄKELÄISET-HUMPPASIRKUS(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 79)

This record have reggaecolours on the sleeve and that´s not maybe something you think about when you think about this group. Here it is a lot of groups which have their songs done and it´s so broad spectra of groups or what to be said about Hellacopters, Cardigans,Kylie Minogue, Childrenof Bodom and Hives for example and they´re are as usual in humppaversions but they give anyway the original a loveexplanation with their melodies. Really really cool is this anyway and I can imagine that a livegig with this group would be really sweaty. I don´t give a damn about what you think about it and put on the record again. 27/6-2011

ELÄKELÄISET-HUMPPABINGO(2 CD STUPIDO TWIN CD108)

48 låtar med best of med en av världens mest udda grupper. Med en egen musikstil som de kallar för Humppa har de gjort stora avtramp i mångas liv. De sjunger på finska och helt klart är det musik som i alla fall jag blir glad av…inget snack om den saken. Nästa alla låtar har ungefär samma tempo mest hela tiden men det är väl det som gör att gruppen ändå har ett riktigt eget sound och 48 låtar kan tyckas väldigt mycket att lyssna till med den här typen av musik och det kanske hade varit roligare om jag hade förstått vad de sjöng om men det är faktiskt på det här sättet som jag vill ha det. Punk som bara den men inte på det traditionella sättet. Svårt att tå ut någon speciell favoritlåt för det är helheten som gör skivorna. Äkäinen eläkäinen är Sing if your glad to be gay i humppaversion…fräckt. 5/2-2010

*******

ELÄKELÄISET-HUMPPABINGO(2 CD STUPIDO TWIN CD108)

48 songs with ebst of with one of this worlds most odd groups. With their onw musicstyle which they call for humppa so have they done very big traces in my soul. They sings in finnish and it´s music which I become very happy to hear….nothing to talk about. Almost all songs have the same tempo most of the time and that makes the group so special and that they have their own sound and 48 songs will be very much to listen to you can think and it have maybe been more fun if I have understand what they sings about but it´s actually this way I want to have it. Punk as fuck is this but not in the traditional way. It´s hard and difficult to say some special favouritesong and it´s the wholeness which do the records. Äkäinen eläkäinen is Sing if you´re glad to be gay in finnsih…and that’s cool.  5/2-2010

ELÄKELÄISET-HUMPPAELÄMÄÄ(CD-STUPIDO TWINS TWINCD 61)

 Eläkeläiset fortsätter sin humppaövertygande stil. Alltid med samma början av låtarna och det gillar jag. Melodier saknas absolut inte och den här stilen övertygar mig mer och mer att den måste våra superb att dansa till live eller i varje fall jävligt kul att se på live. Till och med lite tuffare i Humppa-aatami och det är riktigt fräckt. Men att kalla de galna är väl bara förnamnet egentligen för den här typen av musik finns ju egentligen inte, eller??? Men i vilket fall är den mycket underhållande.  20/10-03

*******

ELÄKELÄISET-HUMPPAELÄMÄÄ(CD-STUPIDO TWINS TWINCD 61)  

Eläkeläiset continue their humppaconvincing style. All with the same beginning of the songs and that I really like.  We don´t miss any melodies and this style convince me more and more that it must be superb to dance to live and it´s very nice to see it live anyway. It´s tougher in Humppa-aatami than we´re used too and that´s cool. But to call them mad is only the first name because this music can´t be ture or???? But in every way it´s very entertaining.  20/10-03

ELÄKELÄISET-PAHVISCHE(CD-STUPIDO RECORDS TWIN CD 55)

 Eläkelaiset snor vad de vill och det gör de verkligen i några av låtarna. För många av låtarna känner man igen, helst i Kuuma Humppa där Hot Stuff lyser igenom. Ni som har hört deras humppa musik vet vad det handlar om och för er andra skall jag berätta lite. Humppa musik är snabb musik som faktiskt har beröringspunkter med i och med tempot , annars är det dragspel och melodier som gäller. 15 låtar att riktigt poga loss till och jag kan tänka mig att en konsert med gruppen är en upplevelse.   4/7-02

******

ELÄKELÄISET-PAHVISCHE(CD-STUPIDO RECORDS TWIN CD 55)

Eläkelaiset takes what they want to do their music and they really is doing it many of their songs and in Kuuma Humppa where Hot stuff is stolen right off. You who have heard thier humppa music know what´s all about and for you other people I can tell you a little about it. Humppa music is fast and have some similarities with punkrock because of the fact that it´s really fast, otherwise its accordion and much melodies which is the thing. 15 songs to pgo to and i can think that a concert with this group musit be a big thing to see.  4/7-02

ELÄKELÄISET-HUMPPAKATEMIA(2 CD STUPIDO TWINS TWIN CD 50)

50 låtar hummpa med en av världens bästa humppa grupper. Men det finns väl inga andra att jämföra med egentligen?  Det kan bli lite jobbigt att lyssna 50 låtar i sträck men i små portioner är de väldigt trevliga och man blir glad av detta. Covers av låter som Beds Are burning, No Limit, Hotel California, Jump för att säga några låtar och det tar en stund innan man kommer på vad det är för låt och det är så en cover skall vara. Jag kan tänka mig att de är dunderbra när man ser de på fyllan på en konsert. Dessa galna finnar.   22/11-00

*******

ELÄKELÄISET-HUMPPAKATEMIA(2 CD STUPIDO TWINS TWIN CD 50)

50 songs hummpa with one of the worlds best humppa groups. But there´s no other groups to compare with? It´s a little hard work to listen to all 50 songs all together but in small portions they´re very nice and you get happy about this. Covers like Beds Are burning, No Limit, Hotel California, Jump to mention some of the songsand it takes a while before you can hear which song it is but there´s the way a cover should be. I can think that they are fucking good on stage whn yourself are drunk and lokk at them. These maniac finnish people.   22/11-00