EGOKILLS-MELLOWHEAD(CD-MY FATE MUSIC EKCD3/BITE IT)

 

Dessa killar kommer från Finland och de har ju producerat en hel del bra punk, hardcore och metalband de senaste åren och det känns som om Egokills har lyssnat en del på dem såklart men då mestadels de hårdrocksliknande banden. Får en liten känsla av Hanoi Rocks ibland men oftast är det en mer progressiv och mer invecklad tuff musik som Egokills spelar. Som om Jethro Tull hade spelat mer metal och haft Steven Tyler på sång eller något sådant kanske. Släng in ett lite tuffare Guns N Roses i allt detta så tycker jag att jag har beskrivit Egokills ganska annorlunda hårdrock bra! Det som man mest känner med gruppen är att de faktiskt är riktigt skickliga på sina instrument och jag gillar sångarens lätt nasala röst för jag tycker att det ger gruppen en karaktär. 8/5-2018


*******

EGOKILLS-MELLOWHEAD(CD-MY FATE MUSIC EKCD3/BITE IT)

These guys come from Finland and they have produced a lot of good punk, hardcore and metal bands in recent years and it seems that Egokills has listened a lot to them, of course, but mostly the heavy metal bands. Gets a little sense of Hanoi Rocks sometimes but usually it's a more progressive and more complicated tough music that Egokills plays. As if Jethro Tull had played more metal and had Steven Tyler on song or something like that. Throw in a little tougher Guns N Roses in all this, I think I've described Egokill's quite different hard rock well! The thing that I feel with the group is that they are really skilled on their instruments and I like the singer's easy nasal voice because I think it gives the group a character. 8/5-2018