EASTFIELD-PEACE LOVE FIRE(CD-BASZDMEG 26017)

Jag fick denna skiva från Jessi som sjunger och spelar gitarr i gruppen och gruppen spelar ju railpunk som den kallas. Hoppas få till en intervju snart med dem. Jag gillar verkligen deras sound som är lite eget men på samm gång har det ju självklart spår av andra band. Men det är en trevlig typ av punk med sång av både kvinna och man samtidigt ibland och det älskar jag. Det är en väldigt intensiv upplevelse att lyssna till Eastfield och man får inte lugna stunder. Som en blandning av Blyth Power och tidig 77-punk. Så har ni aldrig hört eastfield är det verkligen på tiden nu för det är en som sagt intensiv upplevelse och det är fyllt av engelsk punk av yppersta klass. Jag gillar verkligen deras sound och jag är som jag sagt förut att jagär ledsen att jag inte upptäckt de förut. Gitarren påminner mig lite om ett tidigt Wedding Present och det är ju ett gammalt favoritband. 15/9-2020

********

EASTFIELD-PEACE LOVE FIRE(CD-BASZDMEG 26017)

I got this record from Jessi who sings and plays guitar in the group and the group plays railpunk as it is called. Hope to get an interview with them soon. I really like their sound which is a bit unique but at the same time it obviously has traces of other bands. But it's a nice type of punk with singing by both woman and man at the same time sometimes and I love that. It is a very intense experience to listen to Eastfield and you do not get calm moments. As a mix of Blyth Power and early 77-punk. If you've never heard of Eastfield, it's really time now because it's an intense experience and it's full of top class English punk. I really like their sound and I am like I said before that I am sad have not discovered them before. The guitar reminds me a bit of an early Wedding Present and it's an old favorite band. 15/9-2020

EASTFIELD-FAMILY OF SOUND(VINYL-URINAL VINYL UVPEE46)

Detta är nog det senaste som kommit ut med Eastfield och den kom ut 2018. Fyra låtar och först ut är Pin me to the moral high ground som är en ”duett” mellan kvinna och man kan man nästan säga. Jag gillar verkligen Eastfields stil och bannar mig själv att jag missat de tidigare eller rättare sagt inte fastnat för dem. Colours of the Weym Bow är nog min favoritlåt på skivan och den kanske inte skiljer sig så mycket från de andra för den låter typiskt Eastfield men den har något extra. Johnny McDonald klockar in på 1.51och är väl kortast på skivan men vilken bra punklåt, tänker lite på Undertones.  Just getting going heter sista låten och det är en värdig avslutning med ett sound som jag numera förknippar med Eastfield. Det soundet är när man och kvinna sjunger samtidigt och det gillar jag mycket….det vet ni kanske redan men det tål att upprepas. 20/8-2020

********

EASTFIELD-FAMILY OF SOUND(VINYL-URINAL VINYL UVPEE46)

This is probably the latest that came out with Eastfield and it came out in 2018. Four songs and first out is Pin me to the moral high ground which is a "duet" between woman and man you can almost say. I really like Eastfield's style and curse myself for missing them earlier or rather not listened more to them. Colors of the Weym Bow is probably my favorite song on the record and it may not differ much from the others because it typically sounds Eastfield but it has something extra. Johnny McDonald clocks in at 1.51 and is probably the shortest on the record but what a good punk song.  It reminds me a little about Undertones in some way. Just getting going is the name of the last song and it is a worthy ending with a sound that I now associate with Eastfield. That sound is when man and woman sing at the same time and I like that a lot…. You may already know that, but it must be repeated. 20/8-2020

EASTFIELD-HOUMOUS(CD-DEADLAMB RECORDS DL 46)

Efter vad jag förstår så är detta en samling med samlings och singellåtar och det är med gruppen Eatfield. Som tyvärr har blivit lite bortglömda kanske inte bara av mig utan av den stora punkpubliken. De är tuffare än vad jag kom ihåg och det är en typ av punk jag verkligen gillar. I radio West låter de nästan som ett tuffare Gonads och jag gillar verkligen när tjejerna finns där i bakgrunden och sjunger lite kör som de gör i många av låtarna. 32 låtar är det allt som allt och den här samlingen är verkligen värd att ha i sin samling för att “slippa” sätta på singel efter singel. I Three seats tycker jag mig höra influenser från Blyth Power och tydligen kallas deras musik för railpunk….Ibland tycker jag man kan jämföra gruppen med Crass fast på ett poppigare sätt och jag blir mer och mer in love i gruppen efter varje låt. Energi och melodier som är svåra att värja inför och det vill jag ju inte heller. Så varför inte ge denna underbara punkgrupp chansen och denna skiva är väl en bra inledning till gruppen tycker jag! 12/8-2020

********

EASTFIELD-HOUMOUS(CD-DEADLAMB RECORDS DL 46)

From what I understand, this is a collection of compilation and single songs and it is with the group Eatfield. Which unfortunately has been a bit forgotten, perhaps not only by me but by the large punk audience. They's tougher than I remembered and it's the kind of punk I really like. In Radio West they sound almost like a tougher Gonads and I really like when the girls are there in the background and sing a little chorus as they do in many of the songs. 32 songs is all in all and this collection is really worth having in your collection to "avoid" putting on single after single. In Three seats I think I hear influences from Blyth Power and apparently their music is called railpunk…. Sometimes I think you can compare the group with Crass but in a more poppy way and I get more and more in love in the group after each song. Energy and melodies that are difficult to defend against and I do not want that either. So why not give this wonderful punk group a chance and this record is a good introduction to the group I think! 12/8-2020

EASTFIELD-REPETITION(SINGEL TRUE TRASH tRtR 12.1)

Den smala genren tågpunk har ett av sina stora band på denna skivan och det är ju detta band som heter Eastfield. På fin röd vinyl är det fyra låtar av varierande längd , allt från 1.18 till 3.03 på skivan. Fare Dodging som inleder är en riktigt snabb låt som får mig att tänka både på Subhumans och Lurkers för att säga något och det är på den vägen det är och helt klart verkar gruppen ha väldigt kul när de spelar i alla fall och jag blir glad av att höra deras låtar…helt klart. Jag hade helt missat att de var så bra som de är eller rättare sagt att de gör mig så glad som de gör mig! 5/12-2014

********

EASTFIELD-REPETITION(SINGEL TRUE TRASH tRtR 12.1)

The narrow genre trainpunk has one of its major band on this record and that's this band called Eastfield. ON fine red vinyl is the four tracks of variable length, all 1:18 to 3:03 on the disc. Fare Dodging initiating's a really fast song that makes me think both Subhumans and Lurkers to say something and that's the way it is and clearly seems the group have a lot of fun when they play anyway and I will be happy to hear their songs ... clearly. I had totally missed that they were as good as they are, or rather they make me as happy as they make me! 5/12-2014

EASTFIELD-ONE WRONG CAN MOVE A PEOPLE AND A WRONGED PEOPLE CAN MOVE THE WORLD(MINI-CD RUPTURED AMBITIONS 26007)

Varför denna fascination för tåg som de delar med en del andra band? Den förstår jag inte men det spelar ingen roll, Eastfield spelar en ganska snabb men ändå melodiös punkrock på typiskt engelskt sätt.  Jag tänker på grupper som Revillos blandat med Toy Dolls och mycket annat också och som ni förstår är det svårgreppbart. När båda sjunger blir det som bäst tycker jag och då menar jag både den kvinnliga och manliga delen av bandet. Eastfield låter intressanta helt klart och det roliga är som sagt att de låter sådär typiskt engelska och det gillar jag.26/4-06

********

EASTFIELD-ONE WRONG CAN MOVE A PEOPLE AND A WRONGED PEOPLE CAN MOVE THE WORLD(MINI-CD RUPTURED AMBITIONS 26007)

Why this fascination for trains as they share with a whole lot of other bands.? I cannot understand that but it doesn´t matter. Eastfield plays a really fast but it´s melodic punkrock in a typical English way. I think about groups like Revillos mixed with Toy Dolls and a lot of other stuff too and as you can understand this is hard too handle. When both of them singing it´s best I think and then I mean both the female and male part of the band. Eastfield sounds interesting I think and the most fun is that they sounds typical English and that I like.26/4-06