DYSTOPIAN SOCIETY-OVERTURNED REALITY(CD ALIVE RECORDS ) 

Jag var ju väldigt mycket inne på grupper som Bauhaus, Killing Joke, Cure, Siouxsie and the Banshees etc ett tag. Jag tror att många av dessa gruppers livsnäring har bestått av några av dessa grupper genom tiderna. Det är lite samma typ av domedagsmusik i mångt och mycket och en låt som Violations och dess basgång är som om man hört tidiga Cure tycker jag. Så bra! Jag gillar det mörka soundet men det ger mig inte en domedagskänsla utan jag får mer än en känsla av framtidstro. Jag tror att gruppen får ut sin rädsla för domedagen med sen här musiken och att de är riktigt glada människor egentligen. Hoppas och tror att dina grupp kan bli riktigt stor för jag tror på dem och med rätt promotion så blir det så. 9/10-2015

*******

DYSTOPIAN SOCIETY-OVERTURNED REALITY(CD ALIVE RECORDS ) 

I was very much into groups Bauhaus, Killing Joke, Cure, Siouxsie and the Banshees, etc for a while. I believe that many of these groups life needed things consisted of some of these groups through the ages. It's a bit the same kind of doomsday music very much and a song Violations and its bass line is that if you heard early Cure, I think. So good! I like the dark sound but it does not give me a doomsday feeling, but I get more than a sense of optimism. I think the group gets out his fear of doomsday with late this music and they're really happy people really. Hope and believe that your group can get really great because I believe in them and with proper promotion it will be so. 9/10-2015