DYNAMITE-CORRUPTED SOUND WAVES(CD-KLOWNHOUSE RECORDZ) Corrupted sound waves hette en låt av Rude Kids har jag för mig. Inte så att Dynamite låter som Rude Kids men någonstans har de ju samma förebilder kan jag tänka mig. Kanske ett modernare sound men i mångt och mycket är det samma tankar i bakgrunden. Det är kul med alla nya punkband som finns runtomkring i Sverige nuförtiden och helt klart är att scenen lever på ett mycket bra sätt. Men vad jag måste säga till Dynamites fördel är att de verkligen har ett eget sound och då menar jag på ett positivt sätt. Buzzcocks blandat med Dead Kennedys kanske……(SJU) 19/11-07

DYNAMITE-CORRUPTED SOUND WAVES(CD-KLOWNHOUSE RECORDZ) Corrupted sound waves was a song named by Rude Kids once I think. Not so that Dynamite sounds like Rude Kids but somewhere they have the same influences I can imagine. Maybe with a more modern sound but in many ways it´s the same thoughts in the background. It´s fun with all new punkbands which are everywhere in Sweden nowadays and it´s obvious that the scene lives on in very good way. But what I must say to Dynamites advantage is that they have a very own sound and then I mean in a positive way. Buzzcocks mixed with Dead Kennedys maybe….(SEVEN) 19/11-07

DYNAMITE-WAR IS UPON US(MINI-CD) De här låtarna är tydligen tagen från en split 12:a med Confession men har nu alltså digitaliserats så därför får man väl räkna detta som en officiell utgåva. Dynamite har ett sound som skulle kunna vara sprunget ur den tidiga punken och då egentligen den svenska. Låter riktigt udda utan att låta konstigt och de har ett sound som är väldigt tight och svårfocerat. Lite lätt hysteriskt och Bob Hund kan också räknas som en influens och tar vi med Hives energi så är Dynamite i era stereos. 5 riktigt trevliga låtar är det i alla fall och även om jag jämför de med andra band så är detta riktigt eget.(SJU) 4/9-06

DYNAMITE-WAR IS UPON US(MINI-CD) These songs is obvisiously taken from a split 12 with The Confession but have now been digitalised so therefore you can count this as an official release.  Dynamite have sound which could have been taken from the early punk and most then the Swedish punk. It sounds really odd without sounding peculiar and they have a sound which is very tight and hard to force through. A little bit hysterical and bob Hund can also be counted as an influence and do we take some of Hives energy so is Dynamite in your stereos. 5 really nice songs is it anyway and even if I compare them with other bands so is this band really own.(SEVEN) 4/9-06