DUST AND BONES-ROCK AND ROLL SHOW(CD-PERRIS RECORDS FP8602)

 

Dust and Bones är en grupp ser ut som de låter och det gillar jag för det är sådana grupper som gör att man kan chansa och köpa skivor efter utseendet. DAB ser tuffa ut och låter tufft och det är inte renodlad metal eller så utan här är det mer en glaminriktad rock på något trevligt sätt. Tänk er lite DAD, lite Hanoi Rocks , lite Mötley Crue så kanske vi har detta band som i en liten ask. Mycket melodier och tuff rock …det är egentligen en oslagbar kombination så Dust and Bones vore nog bandet för dig om det är möjligt för dig att införskaffa dig detta.  20/4-2011

*******

DUST AND BONES-ROCK AND ROLL SHOW(CD-PERRIS RECORDS FP8602)

 

Dust and Bones is a group which sounds the way that they like and that I like because those groups makes it possible to chance on records which looks good. DAB looks tough and they sounds tough and it´s not pure metal and it´s more a glamrockstyle of metal in some way. Imagine a little bit of DAD, some Hanoi Rocks and some Mötley Crue and I think we have this band as in a little box. Much melodies and tough rock …..that´s a really good combination and hard to beat so Dust and Bones must be the band for you and buy this if it´s possible to get. 20/4-2011

DUST AND BONES-VOODOO(CD-PERRIS RECORDS PER 4626)

Tunga riff inleder denna skiva tillsammans med ett munspel och det är en ganska fräck inledning på skivan och en gammal grupp som Aerosmith dyker upp i mitt huvud. Jag vet inte alls om det är rätt men det är i alla fall ett band som jag kommer att tänka på. Ni vet metal med drag av mycket rock n roll...lite glammigt sådär och det kan uppskattas av en gammal punkare som mig också. Jag tycker om när det är lite fart och melodier som dyker upp lite här och där. Visst finns det brister men deras spelglädje tar igen dessa små missar. 16/5-2010

******

DUST AND BONES-VOODOO(CD-PERRIS RECORDS PER 4626)

Heavy riffs is on the intro on this album together with a harmonica and it´s a really cool intro on the record and an old group like Aerosmith comes up into my head. I don´t know if that´s right at all but I think about them anyway. You know metal with influences from a lot of rock n roll..little bit glamrock and that can be apoprecaited by an old punk like me too. I like when it´speed and melodies here and there. Sure its´some small wrong things here but their happines to play is taking overthose small wrongs. 16/5-2010