DUN FIELD THREE-DUN FIELD THREE(CD-NOISE APPEAL NOISE 75/BITE IT PROMOTION)

 

Står beskrivet som klassisk rock så vi får väl se…Inledande Lion är klassisk på det viset at den får mig att tänka på Nick och Birthday Party och det är ju verkligen en klassisk grupp så epitetet är kanske rätt. Jag tycker nog att det fortsätter på det viset och jag blir mer och mer nyfiken på den här gruppen för det är tufft, rått, vackert, melodiskt och allt på en gång och den sångaren gillar jag verkligen. Jag älskar allt Nick Cave gjort och när någon har lite av samma röst som han så älskar jag det också. Lite cabaretstämning i Zombie blir det också och då lutar det lite åt när Bowie gjorde liknande saker. Nej nu ska jag inte beskriva gruppen som något annat utan hylla dem för att de är mer än intressanta och väldigt svåra att sätta i ett speciellt hörn av musiken.  14/3-2019


*******

DUN FIELD THREE-DUN FIELD THREE(CD-NOISE APPEAL NOISE 75/BITE IT PROMOTION)

Is described as classic rock so we'll see ... Initial Lion is classic in the sense that it makes me think of Nick Cave and Birthday Party and it is indeed a classic group so the description of the music is perhaps right. I think that it continues in this way and I become more and more curious about this group because it is tough, raw, beautiful, melodic and all at once and that is a singer I really like. I love everything Nick Cave has done and when someone has the same voice as he does, I love it too. A little cabaret mood in Zombie will be there too and then it leans a bit when Bowie did similar things. No now I will not describe the group as anything else but pay tribute to them because they are more than interesting and very difficult to put in a special corner of the music. 14/3-2019