DUMMY UP-DUMMY UP(CD)

Jag trodde denna grupp skulle spela hardcore men det handlar mer om snabbspelad melodisk punkrock med influenser av både svensk punk som trallpunk och likaväl USHC och detta är en riktigt trevlig upplevelse med tanke på att det verkligen är musik som fastnar på ett trevligt sätt. Visst finns det säkert behov av lite mer innan de kan få världsdominans men jag tycker ändå att det känns som om de faktiskt kan tävla i alla fall om melodierna de frambringar som ett riktigt bra punkband. Sedan kan som sagt låtarna utvecklas lite grand kanske men det är i alla fall musik som ger mig positiva vibbar…helt klart. 7/1-2015

*******

DUMMY UP-DUMMY UP(CD)

I thought this group would play hardcore but it's more about the fast-paced melodic punk rock with influences from both Swedish punk melodic and well USHC and this is a really nice experience considering that it really is music that gets stuck in a nice way. Certainly there are certainly need a bit more before they can get world domination but I still think it feels like they can compete in any case if the melodies they produce as a really good punk bands. Then, as I said, the songs evolve a little bit maybe, but it's all the same music that gives me positive vibes ... clearly. 7/1-2015