DUBVASION-FROM AFAR(MINI-CDMAJOR LABEL ML 061)

Ännu en utbrytning från Guts Pie Earshot och Subvasion har blivit Dubvasion och som ni kanske förstår då så är detta dubversioner av Subvasion och jag är väl inte så mycket för denna typ av musik precis. Jag tycker mest det låter tjatigt och har väl aldrig förstått syftet. Men visst svänger det ibland men i det stora hela så tycker jag de fem låtarna inte ger mig så mycket. Jag känner mig mest förvirrad efteråt när jag lyssnar på dem. 9/8-2015

****

DUBVASION-FROM AFAR(MINI-CDMAJOR LABEL ML 061)

Another breakaway from Guts Pie Earshot and Subvasion has become Dubvasion and as you might imagine when this is dubversiones of Subvasion and I'm not so much for this kind of music just. I think the most it sounds tedious and has never understood the purpose. But certainly swings it at times but on the whole I think the five songs do not give me so much. I feel most confused afterwards when I listen to them. 9/8-2015