DRISTIG & DRABANTERNA-KINESISK DEMOKRATI(MINI-CD)

Den här skivan gavs ut för fem år sedan ungefär och den kom lite i skymundan av Guns N Roses skiva med samma namn. Denna gång har Dristig fått sällskap av Pålle från Alice Under, Alexandersson & Paulsson på en låt med kör och sång och även Maud Lindström är med på en låt. Som jag sagt förut så gillar jag Mattias sätt att sjunga och hans musik är fylld av punkig singer/songwriterstil och då förstår ni hur det låter…lite tidiga Winnerbäck, Sundström etc och om världen vore rättvis så skulle Mattias varit lika känd som de nyss nämnda tycker jag för hans texter är av det slag som är intressanta att lyssna till och som verkligen ger mig något. 13/5-2013

********

DRISTIG & DRABANTERNA-KINESISK DEMOKRATI(MINI-CD)

The album was released five years ago or so, and it was somewhat overshadowed by Guns N Roses album of the same name. This time Dristig been joined by Ållefrom Alice Under, Alexandersson & Paulsson on a song with chorus and vocal and even Maud Lindström is with him a song. As I said before, I like Mattiss way of singing and his music is full of punk singer / songwriter style, and then you see how it sounds ... a little early Winnerbäck, Sundstrom etc and if the world were fair, then would Mattias been as well known as the aforementioned I feel for his writing is of the kind that are interesting to listen to, and that really gives me something. 13/5-2013

DRISTIG, MATTIAS & DRABANTERNA- FRU K HAR KOMMIT HEM(MINI-CD)

Det var ett tag sedan man hörde något från Mattias men nu är han här igen med sin grupp Drabanterna. Hans första låt är titellåten och det är en ganska bluesig akustisk låt som får mig att tänka på någon tidig Pugh-låt eller liknande… Det är väldigt sparsmakat med ljud på skivan och det är en ganska lugn uppenbarelse det hela men Mattias röst ligger över det hela på ett superbt sätt och hans texter berör mig mycket. Det är skönt när folk bryr sig tycker jag…För der är något som han visar mycket prov på i sina texter…att han bryr sig om saker och ting som är fel. Hoppas att Mattias kommer att få mer utrymme i media nu i och med nya skivan för det tycker jag han är värd… 10/4-2013

*******

DRISTIG, MATTIAS & DRABANTERNA- FRU K HAR KOMMIT HEM(MINI-CD)

It's been a while since we heard anything from Mattias but now he is here again with his group Drabanterna. His first song is the title track and it's a pretty bluesy acoustic song that reminds me of some early Pugh song or similar ... It is very sparse with the sound on the disc and it's a pretty quiet revelation it all but Mattias voice is above the all in a superb manner and his lyrics touch me much. It's nice when people care, I think ... For that is something he shows great sample of in his lyrics ... he cares about the things that are wrong. Hope that Mattias will have more space in the media now with the new record because I think he is worth that ... 10/4-2013

DRISTIG, MATTIAS-PROLOG(CD)

Underbart att höra. Mattias Dristig är en kille som förut spelade ihop med en annan kille men numera spelar ensam. Denna skiva Prolog är en trevlig liten historia i 13 delar där en låt som Visa till barnomsorgen är en gammal favorit. Och överhuvudtaget är det roligt med en kille som sjunger om Göteborg och inte om Stockholm som de flesta andra vispoeter gör. Helt klart är denna en kille som kommer att låta höras om sig i framtiden, jag blir överraskad om inte så skulle vara fallet. Han har lika stor potential som Winnerbäck, Andersson-Wiij och de killarna men han kommer kanske från fel stad? Beställ skivan med en gång. 2/2-04

********

DRISTIG, MATTIAS-PROLOG(CD)

Wonderful to hear. Mattias Dristig is a guy which played with another guy before he began to play alone. This record Prolog is a nice little record in 13 parts there a song like Visa Till Barnomsorgen is an old favourite. And it´s really good to hear a guy which sings about Gothenburg and not Stockholm that the most of the poets do otherwise. This guy is going is going to be heard in the future, be so sure because I´m not surprised if this is going to be so. He have the same potential like Winnerbäck, Andersson-Wiij and the other guys but he comes maybe from the wrong city? Buy the record immediately  2/2-04