DON DARLINGS-MONSTER(SINGEL ALLEYCAT RECORDS ALC 032)

Låten börjar som en dansbandslåt först och jag börjar undra vad detta skall bli. Men låten Monster är en slags countrystänkare i samma anda som en grupp som Jason and the Scorchers eller något liknande och den känns ganska fräck faktiskt. Det fortsätter i den stilen och på något sätt lyckas de få till ett eget sound och det var nog den gamla gruppen Hollywood indians som lät så här på detta vis förra gången i Sverige och det var ju ett tag sedan. Tidiga DAD hade ju också detta sound men de gick ju över till mer metalliknande musik. En stunds underhållning är det i alla fall. 6/4-2012

*******

DON DARLINGS-MONSTER(SINGEL ALLEYCAT RECORDS ALC 032)

The sogs starts as a dancebandsong first and I start wonder how this would be. But the song Monster is some sort of countrysong in the same spirit as a group like Jason and the Scorchers or something similar and it feels really cool actually. They continue in that style and in some way they seems to ahve a really own sound and it was the old group Hollywood Indians which sounded like this the last time in Sweden and that was a while since then. Early DAD had also this sound but hey went over to some more metallic sound. A nice time of entertainment is this anyway. 6/4-2012