DENY-PARASITE PARADISE(SINGEL/CD-RED TRUTH RECORDS RTR-CD-013)

 

Lite förvirrat det här. Fick två versioner av denna skiva. På vinylen är det 8 låtar varav en You feed my hate skiljer sig från den på CD:n för här finns deras gamla sångerska Emma med….och på CD´n finns Fight Back med som extralåt så det är kul och viktigt att ha båda två skivorna. Det känns riktigt fräscht att lyssna på Deny för deras riktigt tuffa musik som kommer ut ur mina högtalare ger mig kraft på något sätt för den här typen av hardcore i sann anarchopunkanda är musik som jag verkligen gillar. De har säkert lyssnat på en hel del engelska och framförallt svenska crustband men ändå har de lyckats få till ett sound som faktiskt är ganska eget. På vinylsingeln är ju som sagt Emma med och det är alltid lite bra att bryta av med lite kvinnlig sång i så pass hård musik som Deny spelar. Jag blev mer än positivt överraskad av bandet måste jag säga och det finns hopp om framtiden för crustpunk i Sverige. Finns inget att tveka om utan här är det bara att beställa skivan/skivorna. 19/12-2018


********

DENY-PARASITE PARADISE(SINGEL/CD-RED TRUTH RECORDS RTR-CD-013)

A little confused this one. Got two versions of this disc. On the vinyl there are 8 songs of which one You feed my hate differs from the one on the CD because here is their old singer Emma with and sings ... .and on the CD's, Fight Back is as an extrasong so it's fun and important to have both two records. It feels really fresh to listen to Deny for their really tough music coming out of my speakers giving me some power for this kind of hardcore in true anarchopunkspirit is music that I really like. They have probably listened to a lot of English and, above all, Swedish crustbands, yet they have managed to get a sound that is actually quite own sound. As in the vinyl singles, Emma is with, and it's always a good time to break a little female song in as hard music as Deny plays. I became more than pleasantly surprised by the band I have to say and there is hope for the future of crustpunk in Sweden. There is nothing to hesitate about without just ordering the recordrecords. 19/12-2018