DENY-DYSTOPIA(LP-FLYKTSODA 29)

 

I vacker oxblodsfärgad vinyl kommer Denys debut-LP och det är inte vilken debut som helst.  Herregud vad bra det är och skivan seglar redan upp som årets svenska hardcoreskiva redan nu. Tänk er Anti-cimex med ett bättre ljud för att få er att förstå som inte hört gruppen alls ungefär hur det låter. Så förbannat bra och förbannad musik var det länge sedan jag hörde. Jag tränar till skivan och det är en perfekt skiva att träna till.  Ger så mycket energi att göra de jobbiga övningarna De har till och med vågat att använda en helig titel som Discharge skapade i kängkretsar på en av sina låtar och det är Never again. Fortsätter Flyktsoda att ge ut sådana här bra skivor blir de snart bäst av alla i denna genre. Köper ni inte skivan är ni dumma i huvudet och det är mest synd om er isåfall. Fräckt också med folksångerna som kommer in i ljudbilden ibland  10/1-2020


*********

DENY-DYSTOPIA(LP-FLYKTSODA 29)

In beautiful oxblood vinyl comes Deny's debut LP and it's not any debut as everybody else. My God what a good it is and the record is already sailing up as this year's Swedish hardcore record already. Imagine your Anti-cimex with a better sound to make you understand who have not heard the group at all about how it sounds. So damn good and angry music it's been a long time since I heard. I exercise to the record and it is a perfect record to work out to. Gives so much energy to do the hard exercises. They have even dared to use a sacred title that Discharge created in crustcircles on one of their songs and that is Never again. If Flyktsoda continues to publish such good albums, they will soon be the best of all in this genre. If you do not buy the record you are stupid in the head and it is most a pity for yourself. Also cool with the folk singers that come into the sound sometimes 10/1-2020

DENY-PARASITE PARADISE(SINGEL/CD-RED TRUTH RECORDS RTR-CD-013)

 

Lite förvirrat det här. Fick två versioner av denna skiva. På vinylen är det 8 låtar varav en You feed my hate skiljer sig från den på CD:n för här finns deras gamla sångerska Emma med….och på CD´n finns Fight Back med som extralåt så det är kul och viktigt att ha båda två skivorna. Det känns riktigt fräscht att lyssna på Deny för deras riktigt tuffa musik som kommer ut ur mina högtalare ger mig kraft på något sätt för den här typen av hardcore i sann anarchopunkanda är musik som jag verkligen gillar. De har säkert lyssnat på en hel del engelska och framförallt svenska crustband men ändå har de lyckats få till ett sound som faktiskt är ganska eget. På vinylsingeln är ju som sagt Emma med och det är alltid lite bra att bryta av med lite kvinnlig sång i så pass hård musik som Deny spelar. Jag blev mer än positivt överraskad av bandet måste jag säga och det finns hopp om framtiden för crustpunk i Sverige. Finns inget att tveka om utan här är det bara att beställa skivan/skivorna. 19/12-2018


********

DENY-PARASITE PARADISE(SINGEL/CD-RED TRUTH RECORDS RTR-CD-013)

A little confused this one. Got two versions of this disc. On the vinyl there are 8 songs of which one You feed my hate differs from the one on the CD because here is their old singer Emma with and sings ... .and on the CD's, Fight Back is as an extrasong so it's fun and important to have both two records. It feels really fresh to listen to Deny for their really tough music coming out of my speakers giving me some power for this kind of hardcore in true anarchopunkspirit is music that I really like. They have probably listened to a lot of English and, above all, Swedish crustbands, yet they have managed to get a sound that is actually quite own sound. As in the vinyl singles, Emma is with, and it's always a good time to break a little female song in as hard music as Deny plays. I became more than pleasantly surprised by the band I have to say and there is hope for the future of crustpunk in Sweden. There is nothing to hesitate about without just ordering the recordrecords. 19/12-2018