DEATH BY HORSE-THIS TOO SHALL PASS(CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS 034)

********

En återutgivning och därför ger jag den en ny chans i mina öron. Det ska väl komma en ny skiva med gruppen nu i vår efter vad jag förstår. Jag gillar verkligen DBH och jag gillar att de ibland låter som min gamla favoritgrupp Vice Squad och det gör de säkert utan att veta om det kan jag tänka mig. Men det gör det inte mindre bra och jag är ju väldigt svag för punkgrupper som har en tjej på sång måste jag säga för det blir någon annan slags dimension i musiken när en tjej tar vid vid micken. Snabbspelad punkrock med engelska texter och engelska texter är väl inte så vanligt för Second Class Kids men är det bra musik så spelar det ingen roll vilket språk det är tycker jag. Ganska långa och läsvärda texter tycker jag och jag gillar bäst texterna på Determined och Little Girl som är små berättelser och Little Girl är en skrämmande text om övergepp som tyvärr är sanning för många tjejer….En riktigt bra punkskiva som är en klassiker redan! 8/1-2019


********

DEATH BY HORSE-THIS TOO SHALL PASS(CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS 034)

A reissue and therefore I give it a new chance in my ears. There will probably be a new record with the group now this spring after what I understand. I really like DBH and I like that they sometimes sound like my old favorite group Vice Squad and they certainly do without knowing about it I can imagine. But it does not make it any less good and I am very weak for punkgroups who have a girl on vocals, I have to say because there will be some other kind of dimension in the music when a girl takes over at the mike. Fast punk rock with English lyrics and English lyrics is not so common for Second Class Kids, but if it is good music then it doesn't matter which language it is I think. Pretty long and readable texts I think, and I like the lyrics of Determined and Little Girl who are small stories and Little Girl is a scary text about abandon which, unfortunately, is true for many girls .... A really good punk album that is a classic already! 8/1-2019

DEATH BY HORSE-THIS TOO SHALL PASS(CD-SPOTIFY ITUNES ETC)

 

Gruppen kommer från Skåne och jag fick låtarna brända på en CD men annars är det nog Spotify, Itunes etc som gäller. Bra namn för hästar är livsfarliga…det har jag alltid sagt. Snabbspelad punkrock med tjej på sång får mig självklart att tänka på gamla band som Vice Squad, Action Pact etc och jag bara älskar den typen av musik. Alla låtar är inte jättesnabba utan i Determined har de lugnat ner tempot en smula men det blir ändå riktigt bra punkrock. Mycket melodier och en tjej som verkligen kan sjunga och allt detta till ljuv punkrock. Vad kan man mer begära. Jo att det släpps fysiskt också , det vore en dröm för jag vill inte ha det så här. Mycket attityd, en GG Allin cover och riktigt bra låtar är vad som kännetecknar Death By Horse och de seglar upp till ett nytt svenskt favoritband i punkens tecken och jag hoppas snart att få höra mer av dem. 16/6-2016


********

DEATH BY HORSE-THIS TOO SHALL PASS(CD-SPOTIFY ITUNES ETC)

The group comes from Skåne and I got the songs burned on a CD but otherwise it's probably Spotify, Itunes etc that apply. Good names because horses is dangerous ... I have always said. They´re playing fast punk rock with female vocals and it makes me naturally to think of the old bands like Vice Squad, Action Pact etc and I just love that kind of music. All songs are not very fast and int Determined, they calmed down the pace a bit but it is still really good punk rock. Very much melodies and a girl which really can sing and all that sweet sweet punk rock. What more can you ask for. Well that this is released physically as well, it would be a dream because I do not want it this way. Very much attitude, a GG Allin cover and really good songs are what characterizes Death By Horse and they sail up to a new Swedish favorite bands in the punk character and I hope soon to hear more of them. 16/6-2016