DEAD DAISIES-LIVE & LOUDER(1CD 1DVD-SPV 279652/BORDER)

 

En liveskiva med gruppen och med covers som American Band, Fortunate Son och Helter Skelter bland annat och det är kul musik tycker jag. Jag har inte kollat på DVD:n ännu men den ska innehålla scener och musik från konserten. Men det låter bra om liveskivan och deras egna låtar också och skulle jag jämföra med något annat så kanske en grupp som Guns N Roses skulle ligga bra till eftersom jag tycker lite grand att de har en stomme av metal men det blir en hel del rock n roll och sleaze i musiken också. Make some noise har drag av Kiss och Guns N Roses på samma gång och ni förstår att det är ganska bra ös på de här grabbarna och det är musik man vill sjunga med i och det är väldigt lätt att göra det och just Make Some Noise är verkligen en sådan låt. Kul liveskiva tycker jag!  8/6-2017


*******

DEAD DAISIES-LIVE & LOUDER(1CD 1DVD-SPV 279652/BORDER)

A live disc with the group and with covers like American Band, Fortunate Son and Helter Skelter, among other things, and that's fun music I think. I have not watched the DVD yet but it will contain scenes and music from the concert. But that sounds good about the liverecord and their own songs as well and I would compare with something else it will maybe be a group like Guns N Roses would be good because I think it's a bit grand that they have a body of metal but there's a lot of rock n Roll and sleaze in the music as well. Make some noise has features of Kiss and Guns N Roses at the same time and you understand that it's pretty good speed on these guys and that's the music you want to sing along with and it's very easy to do that and just Make some noise is really such a song. Cool live disc I think! 8/6-2017

DEAD DAISIES-MAKE SOME NOISE(CD-SPV 270632/BORDER) DEAD

Dead Daises har ett sound som jag gillar rätt mycket för det är musik som har mycket rock n roll i botten och jag tänker på band som Hanoi Rocks, Backyard Babies på samma gång som AC/DC och till och med finns det drag av Sweet ibland tycker jag. Det är mycket adrenalin och mycket dieseldoftande punk n roll här. Jag tror säkert att bandet tilltalar ganska många egentligen och nu när ett band som Guns N Roses lever på gamla meriter kanske DEAD Daisies är ett band för just dig. Så varför inte lämna dina gamla glammetalplattor och ge denna gupp chansen istället. Jag tror inte att du kommer att bli besviken på vad du hör. Titellåten är en sådan där riktig publikfriare och jag kan tänka mig allsången i den... Jaja slitsamma är det i alla fall för jag tycker ni absolut ska köpa skivan, skaka loss håret(om ni har något kvar) och bara digga som bara den. 27/7-2016


*******
DEAD DAISIES-MAKE SOME NOISE(CD-SPV 270632/BORDER) DEAD

Dead Daises has a sound that I like quite a lot of it is music that is very rock n roll at the bottom and I think of bands like Hanoi Rocks, Backyard Babies at the same time as AC / DC and even there is the lure of the Sweet sometimes I think. It is very adrenaline and very fragrant diesel punk n roll here. I'm sure the band appeals to quite a lot actually, and now that a band like Guns N Roses live on past glories might Dead Daisies be a band for you. So why not leave your old glammetalrecords and give this chance bumps instead. I do not think you will be disappointed at what you hear. The title song is one of those real crowd pleasers, and I can think of singing along in it... Well shit the same anyway because I like it and you absolutely must buy the album, shake loose hair (if you have any left) and just dig like crazy . 27/7-2016