CULTURE SHOCK-EVERYTHING(3CD BLLURG RECORDS FISH 51)

Dick från Subhumans bildade ju denna grupp efter att Subhumans slutade att spela och innan Citizen Fish kom till. De hann med tre  LP och här har allt det samlats tillsammans med lite samlingslåtar och demos på tre skivor. En kulturgärning. Första skivan innehåller Go Wild och All the time som hade 8 låtar på varje skiva och det är en skiva fylld med reggaeliknande Subhumansmusik om man säger så för det är väldigt svårt att komma ifrån att Dick låter precis som han gör när han sjunger i Subhumans men musiken är mycket mer rytmisk men alltid väldigt intressant och med texter som berör. Punks on Postcards och Upside Down är ju klassiker och det är ju båda dessa skivor egentligen med sin skapunk. Andra skivan innehåller deras enda fullängdare Onwards+Upwards plus två livelåtar och en samlingsskivelåt Stonehenge.  Jag tycker att fullängdsformatet passar ypperligt till Culture Shock och det var tur att det blev en ”fortsättning” i och med Citizen Fish…..Det är samma driv som på första skivan med punkska och Dicks speciella röst och bonuslåtarna är riktigt bra att få till som extramaterial.  Tredje skivan innehåller två demos före skivorna Go Wild och Onwards & Upwards och några udda låtar som inte finns någon annanstans finns här och det är ju alltid roligt men demos är demos. 10/8-2011

********

CULTURE SHOCK-EVERYTHING(3CD BLLURG RECORDS FISH 51)

Dick from Subhumans formed this group after that Subhumans quit playing and before Citizen Fish came foreward, They did three LP:s and here have they gathered everything together with some compilationtracks and demos on three records. A cultural thing to do. The first record contains Go Wild and All the time which had 8 songs on each record and that is a record filled with reggaesimilar Subhumansmusic if you say so because Dick sounds the way that he does in Subhumans but the music is so much more rhythmic here but it´s always interesting and with good lyrics which touches me. Punks on Postcards and Upside down is aclassic songs and that is both these records I think. The second record contains Onwards and Upwards plus two livesongs and one compilationtrack Stonehenge. I think that the fullength format is superb for Culture Shocks music and that was good that it became a continuing with Citizen Fish…It´s the same drive as on the first record with punkska and Dicks special voice and the bonussongs is really good to get as extramaterial. The third record is demos from 1986 and done before the record Go wild and Onwards & Upwards and some odd songs which we never have heard is here and that´s good but demos are demos. 10/8-2011