BISHOPS GREEN-BACK TO OUR ROOTS VOL 2.(SINGEL--RANDALE RECORDS RAN240)

Jag fick ett par skivor med Bishops Green en annan gång och det är bland det bästa jag hört innan och nu ska det bli kul att höra när de gör en egen låt och hur deras version av Do Anything you wanna do låter. Deras egna Wake up fortsätter i samma stil som de har lyckats ge oss på några skivor nu och mycket av det som jag gillar mest är beroende på den drivna sångaren. Jag gillar hans lite hesa röst som verkligen lyfter musiken och då är musiken redan bra innan. Att göra en cover på en så pass bra låt som Do anything you wanna do är vågat…jag tror att de gjorde det rätta, lät den vara ganska lik originalet och mer spelar den som en hyllning till gammal bra engelsk punk. Bishops Green måste vara ett av de bästa banden just nu! 29/9-201

*********

BISHOPS GREEN-BACK TO OUR ROOTS VOL 2.(SINGEL--RANDALE RECORDS RAN240)

I got a couple of records before with Bishops Green and it is among the best I have heard before, and now it will be fun to hear when they make their own song, and how their version of Do Anything you wanna do sounds. Their Wake up continues in the same style as they have managed to give us on a few records now, and much of what I like most is depending on the driven singer. I like his little hoarse voice that really highlights the music and then the music is already good before. To do a cover of on such a good song Do anything you wanna do is daring ... I think they did the right thing, let it be quite similar to the original and more plays it as a tribute to the good old English punk. Bishops Green must be one of the best bands right now! 29/9-2016

BISHOPS GREEN-PRESSURE(CD-REBELLION RR 083)

Det känns som om denna grupp är ganska stor nuförtiden men jag har aldrig lyckats att få till en lyssning på dem förrän nu. Jag fick denna fullängdare plus en 6-låtars jag skriver om nedan. Jag förstår att de är ganska stora för deras musik är verkligen något att skriva hem om. Det är någon slags oimusik såklart men med inblandning av gammal punk som ju ofta oimusik är och det doftar en hel del Cocksparrer om gruppen men det beror nog mest på sångarens röst som påminner lite om Cocksparrers sångare. Just hans röst gör att det blir väldigt mycket känslor inblandade i musiken. Man får en behaglig rysning när man lyssnar till de tio låtarna för melodierna som utspelar sig framför mina öron är underbara och tempot de håller likaså. Lägg till detta denna annorlunda rockröst och Bishops Green är ett faktum. Ett faktum jag inte vill vara utan! 13/5-2015

********

BISHOPS GREEN-PRESSURE(CD-REBELLION RR 083)

It feels as if this group is pretty big nowadays but I've never managed to get into a listening to them until now. I got this album plus a 6-track I write about below. I understand that they are quite large for their music is really something to write home about. It's some kind oimusic of course, but with the involvement of old punk that the often oimusic is and it smells a lot Cocksparrer of the group but it probably depends mostly on the singer's voice reminds me of Cocksparrers singer. Just his voice makes it that very much emotion involved in the music. One gets a pleasant shiver when listening to the ten songs of melodies that unfolds before my ears are wonderful and the pace they keep well. Add to this the different rock voice and Bishops Green is a fact. A fact I do not want to be without! 13/5-2015

BISHOPS GREEN-BISHOPS GREEN(MINI-CD REBELLION RR 069)

Fem egna låtar plus en cover av en grupp som heter Lancasters..Wow…jag tror jag har fått en ny favoritgrupp i Bishops Green för den här typen av punkrock är ju så bra!. Det går snabbt, det finns oiinfluenser och det finns små små hardcoreinfluenser men de är väldigt små men allt som allt handlar det om snabbspelad punk och jag tänker också på gamla Blitz blandat med Cocksparrer och det är ju en himmelsk blandning eller vad säger ni som varit med ett tag? Jag gillar att de verkligen har fått till det tuffa soundet på det här viset och Bishops Green känns som om det är gruppen som skall vara med och föra fram punkens framtid framåt tror jag. Jag sätter på skivan igen och pogar loss för det är verkligen den här skivan värd att göras till. 13/5-2015

*********

BISHOPS GREEN-BISHOPS GREEN(MINI-CD REBELLION RR 069)

Five original songs plus a cover of a group called Lancasters..Wow ... I think I've got a new favorite group in Bishops Green for this type of punk rock is so good !. It's fast, it's oiinfluences and there are small little hardcore influences, but they are very small but all in all it's about instant played punk and I also think of the old Blitz mixed with Cocksparrer and that is a heavenly mix or what do you say that has been on the road for a while? I like that they really have got to the tough sound like this and Bishops Green feels as if it is the group that will be involved and bring punk future ahead I think. I put on record again and pogo off because it is really this disc worth to do that to. 13/5-2015