BANDET ALLTSÅ-KALABALIKET LEVER(LP-ALLEYCAT RECORDS ALC 063)

 

På Discogs står bandet som punk, rock n roll men jag kommer nog mer att tänka på gamla proggrupper som i och för sig var lite av föregångare till punkmusiken i Sverige.  Det är samma lite flummiga stuk över deras musik och inledningsvis skulle denna skiva ha kunna ha kommit ut 1971 likaväl som den kom ut 2018.  Det är först i Mentala Vinter Babe som de börjar få upp farten men även där finns proggen i bakgrunden men det gör inget och när de låter såhär tycker jag inte att det finns något annat band som låter som Bandet Alltså. Fräckt som bara den tycker jag och det finns någon slags frihetskänsla när man lyssnar på deras musik. Primatens vädjan är en lustig sak där Nationalteatern, Håkan Hellström och Eddie Meduza träffas och spelar och jammar lite. På den vägen är det….lekfull musik som tar många “underliga vägar” och det är det som är så kul med gruppen eftersom man inte vet var man har dem…11/7-2019


********

BANDET ALLTSÅ-KALABALIKET LEVER(LP-ALLEYCAT RECORDS ALC 063)

On Discogs.com is the band set as punk, rock n roll but I will probably more to think about old proggroups which in itself was a bit of a precursor to Sweden swedish punk .  It is the same psychedelic mode over their music and initially and it would be able to have been released 1971 as well as it came out in 2018.  It is first in the Mental Vinter Babe as they start to get up to speed, but also there is the progg in the background but it does nothing, and when they sound like this, I do not think there is any other band that sounds like the band. Really cool is this, I think, and there is some kind of a sense of freedom when I listening to their music. Primatens vädjan is a funny song where the Nationalteatern, Håkan Hellström and Eddie Meduza meet and play and jams a bit. On the way it is. ... really enjoyable music that takes a lot of "strange ways" and it's so fun with the group because you do not know where you have them ... 11/7-2019

BANDET ALLTSÅ-KALABALIK MED(SINGEL-ALLEYCAT RECORDS ALC 055)

 

Singeln börjar med en låt som heter Rättshaverist javisst och redan där sätter de ribban tycker jag. Det är en rockig sak i typisk Göteborgsanda och det osar både Trubbel, Nationalteatern, Håkan Hellström och Jävlar Anamma på samma gang tycker jag om den låten. Så bra! I Mitt Träd tycker jag nästan att sångaren låter som Albin Lee Meldau och det är rätt coolt. Men alla låtar på skivan är verkligen låtar som jag vill höra om och om igen för de är fyndiga och lite udda ibland men så intressanta så man vill sätta sig in i texter etc. Köp om du får chanson! 11/7-2019


*********

BANDET ALLTSÅ-KALABALIK MED(SINGEL-ALLEYCAT RECORDS ALC 055)

The single starts with a song called Rättshaverist javisst and already there they put the bar I think. It's a rocking thing in typical Gothenburg spirit and it is both Trubbel, Nationalteatern, Håkan Hellström and Jävlar Anamma at the same time I think about that song. So good! In Mitt träd  I almost think the singer sounds like Albin Lee Meldau and it is pretty cool. But all the songs on the record are really songs that I want to hear over and over again because they are good and a bit odd sometimes but so interesting so you want to familiarize yourself with texts etc. Buy if you get chance buy it! 11/7-2019