ANTI-LAM FRONT/HEADLESS FRANK-SPLIT(SINGEL- SECOND CLASS KIDS RECORDS SCKIDS)

 

En splitsingel som det tog en stund för att bli klar men den var värd att vänta på. Norska Anti-Lam Front spelar en typ av punk som jag verkligen gillar. Deras två låtar är en uppvisning i snabbspelad trallpunk på svenskt vis fast med norsk sång. Kanske taskigt men jag tycker att den här musiken oftast känns svensk(trallpunken) alltså. Men det är väl inte så noga, det viktigaste är väl att jag gillar gruppen riktigt mycket och jag blir riktigt ledsen över att det bara är två låtar. Får kolla upp gruppen lite mer. Headless Frank sjunger på engelska och deras två låtar heter All heart, Zero Book och Hardships. Inte hört gruppen så mycket innan men de här låtarna sänkte mig helt. Vilket driv, vilka melodier och jag gillar deras USHC-influerade musik riktigt mycket och jag skulle kunna tänka mig att höra så mycket mer med dem. Så vill ni ha en av 2019 års bästa singlar så är det bara att kontakta skivbolaget och köpa den! 7/12-2019


********

ANTI-LAM FRONT/HEADLESS FRANK-SPLIT(SINGEL- SECOND CLASS KIDS RECORDS SCKIDS)

A split single that it took a while to complete but it was worth the wait. Norwegian Anti-Lam Front plays a type of punk that I really like. Their two songs are a show in fast-paced trallpunk in Swedish style, but with a Norwegian song. Maybe shitty, but I think this music usually feels Swedish (trallpunk). But it is not very accurate, the most important thing is that I like the group really much and I get really sad that there are only two songs. Let's check out the group a little more. Headless Frank sings in English and their two songs are called All heart, Zero Book and Hardships. Haven't heard that group before, but these songs hit me completely. What a drive, what tunes and I really like their USHC-influenced music and I would like to hear so much more with them. So if you want one of 2019 best singles then just contact the record company and buy it! 7/12-2019