ALL OVER MANIACS(AOM)-KOHTALON DISCO(CD-STUPIDO RECORDS TWIN CD-183)

AOM(All over Maniacs) har jag hört på en skiva innan och det gillade jag även om det kanske inte satta beständiga spår. Finsksjungen punk i hardcoretappning har man ju hört mer än en gång men den här typen av lite lugnare punk eller rättare sagt lite poppigare punk på finska kanske jag inte hör så ofta. Visst finns det en hårdhet hela tiden i bakgrunden och man hör hur känsligheten finns både i sång och melodier. Undrar vad de sjunger om för finska är väl ett språk som är helt främmande trots att vi bor så nära. Men finnar har ju ofta lyckats med tuff musik och jag tycker väl inte att AOM är något undantag och varför inte låta AOM skölja över med sin musik som har ett ganska eget sound och jag tror att en del av det beror på sångarnas insatser. Mer 77-punk än hardcorepunk fast med ett mer edgy sound om man säger så! 18/10-2017

********

ALL OVER MANIACS(AOM)-KOHTALON DISCO(CD-STUPIDO RECORDS TWIN CD-183)

AOM (All Over Maniacs) have I've heard on a disc before and I liked it even though it might not put durable traces. Finnish-singing punk in hardcore has been heard more than once but this kind of a bit calmer punk, or rather a little poppier punk in Finnish, maybe I do not hear that often. Certainly there is a hardness all the time in the background and you can hear how sensitivity is there in both songs and melodies. Wondering what they are singing about for Finnish is a language that is quite strange even though we live so close. But Finns have often succeeded in tough music and I do not think that AOM is any exception and why not let AOM come over with its music that has a pretty own sound and I think that part of it depends on the vocalists. More 77-punk than hardcorepunk stuck with a more edgy sound if you say so! 18/10-2017

ALL OVER MANIACS-HEIKOLLA JÄILLÄ(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 150)

Ganska bra namn på denna grupp egentligen. För deras musik är ganska galen måste jag säga. Det går ganska fort, de sjunger på finska och är allmänt tuffa. Det ligger någonstans mellan finsk hardcore lite metal och allt detta som sagt med finska texter. En sångare som låter lite som en deathmetalsångare och ibland blir musiken något helt annat mitt i låten. Tänker på den gamla finska gruppen Waltari för de bytte stilar mitt i låtarna också på et ganska fräckt sätt. Jag tycker det låter som om detta är väldigt skickliga musiker och det är mycket vändningar i musiken hit och dit och det får mig att tänka om ifall att Frank Zappa hade varit tuffare musikaliskt och sjungit på finska så hade det låtit så här. 20/3-2015

*******

ALL OVER MANIACS-HEIKOLLA JÄILLÄ(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 150)

Quite a good name for this group really. For their music is pretty crazy, I must say. It goes pretty fast, they sing in Finnish and are generally tough. It lies somewhere between fine hardcore some metal and all this, as I said with Finnish subtitles. A singer who sounds a bit like a death metal singer and sometimes the music becomes something completely different in the middle of the song. Think of the old Finnish group Waltari for they changed styles in the middle of the songs also indicate in a pretty nifty way. I think it sounds like this is very talented musicians and it is very twists in the music here and there and it makes me think about whether that Frank Zappa had been tougher musical and sung in Finnish, it would have sounded this way. 20/3-2015