SEX CUTS-COP BAIT(KASSETT)

 

En Göteborgsgrupp som här levererar sex låtar. Det finns på kassett …Spotify och Bandcamp…Musikaliskt later de inte som alla andra måste jag säga men jag blir klart begeistrad av dem för deras stökiga musik gör att jag blir mer än intresserad…Man kan ju inte kalla det renodlad punk eller renodlad hardcore eller något sådant utan den här musiken är mer än så. Mycket ljud, tungt och distat och riktigt stökigt. Men på samma gång så hörs ju sången riktigt bra i alla ljud som finns på inspelningarna. Det känns som om det finns väldigt många och spretiga influenser och då blir det säkert den här typen av musik som är omöjlig att sätta i ett speciellt fack och varför måste man göra det men det är självklart mycket enklare att beskriva för de som inte hört det. Ett riktigt intressant knippe låtar är det i alla fall och gillar ni alternative music så gillar ni detta. 21/1-2021


*******

SEX CUTS-COP BAIT(KASSETT)

A Gothenburg group that delivers six songs here. It's on cassette… Spotify and Bandcamp… Musically they do not sound like everyone else I must say but I am clearly excited by them because their messy music makes me more than interested… You can not call it pure punk or pure hardcore or something like this without this music is more than that. Lots of noise, heavy and distorted and really messy. But at the same time, the song sounds really good in all the sounds that are on the recordings. It feels like there are very many and scattered influences and then it will surely be this type of music that is impossible to put in a special style and why you have to do it but it is of course much easier to describe for those who have not heard it . In any case, it is a really interesting bunch of songs and if you like alternative music, you will like this. 21/1-2021