HANG THE LORD-ENSAMBLE OF DARKNESS(KASSETT)

 

Mikael som annars har Kalla Känslor, gruppen alltså har här spelat in fem låtar med en kompis där de beskriver sig som Nirvana, tidiga Sabbath och en del punk. Kanske en ganska bra beskrivning. Men varför inte dra in Misfits/Danzig också i detta. Jag tycker nästan att det låter som en ung Freddie Wadling på sång ibland så ni förstår att detta är en omtumlande upplevelse och lyssning. Jag gillar riffen som körs om och om igen och ger den där psykedeliska känslan i inledningslåten Braindead terror. Lite som de tidiga Thrashbbanden där mycket kom från hardcore och punk egentligen och just då tyckte man kanske att de var lite vilse men så här i efterhand riktigt bra musik. Jag gillar tanken med låtarna och varför inte ge ut det som en vinylsingel eller varför inte spela in ett helt album och då med lite bättre ljud kanske även om det kanske är det som jag föll för. 28/10-2020


*******

HANG THE LORD-ENSAMBLE OF DARKNESS(KASSETT)

Mikael who otherwise has kalla känslor, the group, has thus recorded five songs with a friend where they describe themselves as Nirvana, early Sabbath and some punk. Maybe a pretty good description. But why not include Misfits / Danzig in this as well. I almost think it sounds like a young Freddie Wadling singing sometimes so you understand that this is a dizzying experience and listening. I like the riff that is run over and over again and gives that psychedelic feeling in the introductory song Braindead terror. A bit like the early Thrash bands where a lot came from hardcore and punk really and just then you thought maybe they were a bit lost but like this in hindsight really good music. I like the idea of the songs and why not release it as a vinyl single or why not record an entire album and then with a little better sound maybe even if that might be what I fell for. 28/10-2020