PERSONLIGT KAOS-PK(KASSETT)

 

Patrik har ju spelat med Hathor innan och skickade mig denna kassett. Fick det även på Soundcloud för jag hade ingen spelare till kassetten. Jag tror att detta är hans egna alster som han gjort själv. Jag börjar med att lyssna på Såna som ni och det är rått. Svårt att beskriva vad det är för musik. Här finns death, punk och black metal i en enda röra och allt detta på svenska. Sno allt som är är lite punkigare och kanske lite lik Hathor i snabbhet. Eldfödd börjar tungt och fortsätter med ett kompakt sound. Personligt Jävla Kaos är rå och ganska snabb och riktigt punkig. Glappkäft är ännu en tung gitarr som ackompanjerar den råa rösten. I månens sken är riktigt lugn i början och med en lite förvrängd sång och den här låten med sitt ganska lugna tempo skiljer sig från de andra…Idiot är den punkigaste låten och min absoluta favorit på kassetten. Bonuslåten är på svenska den också och är en rå cover av Die Die My darling…kul kassett. 24/1-2018


*******

PERSONLIGT KAOS-PK(KASSETT)

Patrik has played with Hathor before and sent me this cassette. Got it too on Soundcloud because I had no player to the cassette. I think this is his own product as he did himself. I'm starting to listen to Såna som ni and it's raw. Hard to describe what it is for music. Here is death, punk and black metal in one mess and all this in Swedish. Sno allt is a bit duller and maybe a little like Hathor in speed. Eldfödd begins heavily and continues with a compact sound. Personaligt Jävla Kaos is raw and quite fast and really punky. Glappkäft is another heavy guitar that accompanies the raw voice. I månens sken is really calm at the beginning and with a little distorted song and this song at its rather calm pace differs from the others ... Idiot is the punkiest song and my absolute favorite on the cassette. The bonus song is in Swedish too and is a raw cover by Die Die My darling ... cool cassette. 24/1-2018