EXHAUSTED COCKS-DEMONSTARTIONS COPY 2019(CD-EMPTY FLOOR PRODUCTIONS)

 

Jag tror gruppen kommer från Bohuslän och det kanske var Strömstad…jag vet inte riktigt. De spelar i alla fall en slags stökig punkig rock n roll. Jag har absolut hört bättre och mer samspelta grupper än detta. Men jag tycker ändå att de har lyckats att få till något som liknar stökig musik i alla fall. En del av låtarnas titlar kanske vittnar om att det inte är det allvarligaste som har gjorts eller vad sägs om Fuck you och Drunk and out. Lätt skrikig sång ibland men de visar i alla fall känslor. Det måste man ge de i alla fall. De har mixat och producerat allt själva och det kanske märks lite för det finns sekvenser här och där som kanske någon annan producent eller liknande hade styrt om lite. Men det är ju en demo det handlar om viljan är det inget fel på och en hel del bra punkiga idéer finns här också. 22/2-2019


******

EXHAUSTED COCKS-DEMONSTARTIONS COPY 2019(CD-EMPTY FLOOR PRODUCTIONS)

I think the group comes from Bohuslän and maybe it was Strömstad ... I don't really know. In any case, they play some kind of messy punk rock n roll. I have absolutely heard better and more wellplaying groups than this. But I still think they have managed to get something that looks like messy music anyway. Some of the songs' titles may indicate that it is not the most serious thing that has been done or how about Fuck you and Drunk and out. Slightly screaming song sometimes but they show emotions anyway. You have to give it to them anyway. They have mixed and produced everything themselves and it may be a little noticed for there are sequences here and there that maybe some other producer or the like had done a little different. But it is a demo and  it´s nothing bad about the will, and a lot of good punky ideas are here too. 22/2-2019