KAGERLAND, PETER-PUNKLYRIK-SVENSKA PUNKTEXTER 1977-1982(BOK+CD PREMIUM PUBLISHING)

 

I den förra boken Peter gjorde var jag med och gjorde några av texterna och jag vet inte hur det varit nu om han gjort allt själv eller inte men det är ett gediget arbete i alla fall. Han har delat upp boken i 22 kapitel och det handlar om olika delar av livet eller rättare sagt punklivet och det är otroligt bra gjort. Jag gillar verkligen detta för han går igenom texter med band etc och många texter finns med och till detta får man i denna upplaga en cd som ackompanjerar varje del i boken. Det kan handlar om hur det är att vara punkare, ungdomen, gör vad du vill, snutar, raggare etc precis som punktexter gör. Jag som växt upp med punk älskar bara den här boken och jag tycker nog att alla som var med då ska köpa den liksom alla som gillar punk nuförtiden för det är bra och intressant att få veta alla fakta om hur det var förr. På CD som medföljer finns både kända band som TST, Massmedia, Bitch Boys, Rude Kids, Fiendens Musik och dessa blandas med några mindre kända och några som jag faktiskt aldrig hört men hört talas om som Desperate Livin, Kåmejnis Kalsonger och Jonström. Jag gillar verkligen hans sätt att skriva och man märker i varje ord som han skriver ned att han är dedikerad till punkscenen och jag känner igen mig i både Peters sätt att vara och på många av sakerna som han beskriver i boken. Så det finns bara ett sätt att kolla in den här boken och det är genom att köpa den och hoppas att han kommer att göra mer av sådana här mastodontverk. För den fungerar både som uppslagsverk och som sträckläsningsbok. Jag skulle ta ut en massa roliga texter att citera ur boken här men jag tycker ni ska köpa den och det idag! 8/3-2017


**********

KAGERLAND, PETER-PUNKLYRIK-SVENSKA PUNKTEXTER 1977-1982(BOK+CD PREMIUM PUBLISHING)

In the last book Peter did I did some of the articles and I do not know how it would have been now if he had done it all yourself or not but it is a solid work in all cases. He has divided the book into 22 chapters and it is about different aspects of life, or rather punk life and it is incredibly well done. I really like this because he goes through texts with bands etc and many texts are present and to this get in this edition a CD that accompanies each part of the book. It can be all about how it is to be a punk, youth, do what you want, cops, greasers, etc. just like punk lyrics do. I had grown up with punk and I just love this book and I think that everyone who was along then should buy it as well as anyone who likes punk nowadays it is good and interesting to know all the facts about how it was before. On the CD included are both known bands like TST, Mass Media, Bitch Boys, Rude Kids, Music enemy and those mixed with some lesser known and some that I had never heard but heard of like Desperate Livin, Kåmejnis Kalsonger and Jonström. I really like his way of writing and you notice in every word he writes down that he is dedicated to the punk scene and I recognize myself in both Peter's way of being and of many of the things he describes in the book. So there's only one way to check out this book and that is by buying it and hope he will do more of this kind of mammoth works. For the functions both as encyclopedias and a book to read in a row. I would take out a lot of funny texts to quote from the book here but I think you should buy it and do it today! 8/3-2017